BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211019T102304Z DESCRIPTION:Mapa místa konání: https://www.vsb.cz/maps/?id=14432&type=ro oms&lang=cs \n \nOrganizační pokyny:\n* Hygienická opatření se říd í aktuálně platnými pravidly VŠB-TUO (Informace o koronaviru: https:/ /www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/informace-o-koronaviru/). \n* Při vstupu do budovy bude vyžadována zaměstnanecká/studentská karta VŠB-TUO.\n* Vstup bude účastníkům umožněn po podpisu prohlášení přímo na místě.\n* Během akce mohou účastníci využívat WiFi sí ť Eduroam (návod na webu idoc – CIT: https://idoc.vsb.cz/xwiki/bin/vie w/tuonet/wifi/eduroam/).\n* Občerstvení zajištěno formou studeného bu fetu.\n* Akce bude nahrávána.\n \nPROGRAM\n9:30–10:00 | Prezence úča stníků \n \nDopolední sekce\nStrategie open science VŠB -TUO | Moderuje Mgr. Nela Stebnická\, Ústřední knihovna VŠB-TUO\n10:0 0–10:15 | Úvodní slovo prorektorky pro vědy a výzkum VŠB-TUO | prof . Mgr. Jana Kukutschová\, Ph.D.\, prorektorka pro VaV\n10:15–10:45 | Op erační cíl B3.5 Budování infrastruktury pro otevřenou vědu Strategi ckého záměru VŠB-TUO 2021–2027 | Mgr. Pavla Rygelová\, ředitelka Ústřední knihovny VŠB-TUO\n10:45–11:15 | IT4Innovations v národní a evropské infrastruktuře open science | doc. Mgr. Vít Vondrák\, Ph.D. \, ředitel IT4Innovations\n11:15–11:45 | Postoj vědců ke správě vý zkumných dat na VŠB-TUO – vybrané výsledky dotazníku | Ing. Lukáš Tomaszek\, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO\n \n11:45–13: 00 | Oběd \n \nOdpolední sekce\nPublikační strategie V ŠB-TUO | Moderuje Mgr. Pavla Rygelová\, Ústřední knihovna VŠB-TUO\n1 3:00–13:30 | Journal of Technical Engineering – univerzitní datový časopis | doc. Ing. David Řehák\, Ph.D.\, Fakulta bezpečnostního inž enýrství VŠB-TUO\n13:30–15:00 | Publikovat otevřeně a kvalitně – je to výzva? – panelová diskuze | doc. Ing. David Řehák\, Ph.D.\, F akulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO\; prof. Ing. Miroslav Voz ňák\, Ph.D.\, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO\; prof. Ing . Radek Martinek\, Ph.D.\, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO\ n \n15:00–15:30 | Závěr semináře \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20211102T153000 DTSTAMP:20211012T081259Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20211102T093000 LAST-MODIFIED:20211019T102304Z LOCATION:Atrium\, IT4Innovations\, Studentská 6231/1b\, 708 00 Ostrava-Por uba PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Seminář Science is great. Open it. TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000400F7D5351BFD701000000000000000 0100000007F3192FEDAE46445B4FC16BFCD3DB60B X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Mapa místa konání: https://www.vsb.cz/maps/?id=14432& \;type=rooms&\;lang=cs

 \;

Organizační pokyny:

< p class=MsoNormal style='mso-margin-top-alt:auto\;mso-margin-bottom-alt:au to'> \;

PROGRAM

9:30–10:00 | Prezence účastníků < o:p>

                

Dopolední sekce
Strategie open science VŠB-TUO | Moderuje Mgr. Nela Stebnická\, Ústřední knihovna VŠB-TUO

10:00–10:15 | Úvodní slovo prorektorky pr o vědy a výzkum VŠB-TUO | prof. Mgr. Jana Kukutschov á\, Ph.D.\, prorektorka pro VaV

10:15–10:45 | Ope rační cíl B3.5 Budování infrastruktury pro otevřenou vědu Strategic kého záměru VŠB-TUO 2021–2027 | Mgr. Pavla Rygelo vá\, ředitelka Ústřední knihovny VŠB-TUO

10:45–11:15 | IT4Innovations v národní a evropské infrastruktuře open science | doc. Mgr. Vít Vond rák\, Ph.D.\, ředitel IT4Innovations

11:15–11:45 | Postoj vědců ke správě vý zkumných dat na VŠB-TUO – vybrané výsledky dotazníku | Ing. Lukáš Tomaszek\, Fakulta elektrotechniky a informatik y VŠB-TUO

 \;

11:45–13:00 | Oběd

                < o:p>

Odpolední sekce

Publikační strategie VŠB-TUO | Moderuje Mgr. Pavla Rygelová\, Ústřední knihovna VŠB-TUO

13:00–13:30 | Journal of Technical Engineering – univerzitn í datový časopis | doc. Ing. David Řehák\, Ph.D.\, Fakulta bezpečnos tního inženýrství VŠB-TUO

13:30–15:00 | Publikovat otevřeně a kvalitně – je to výzva? – panelová diskuze | doc. Ing. David Řehák\, Ph.D.\, Fa kulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO\; prof. Ing. Miroslav Vozňák\, Ph.D.\, Fakulta elektrotechniky a informat iky VŠB-TUO\; prof. Ing. Radek Martinek\, Ph.D.\, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO

 \;

15:00–15:30 | Závěr semináře

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR