BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:Central Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20211108T093915Z DESCRIPTION:Mapa místa konání: https://www.vsb.cz/maps/?id=15786&type=ro oms&lang=cs \n \nOrganizační pokyny:\n* Hygienická opatření se říd í aktuálně platnými pravidly VŠB-TUO (Informace o koronaviru: https:/ /www.vsb.cz/cs/o-univerzite/informacni-deska/informace-o-koronaviru/).\n* Občerstvení zajištěno formou studeného bufetu.\n* Akce bude nahrává na.\n \nPROGRAM\n9:30–10:00 | Prezence účastníků \n \nDo polední sekce \nModeruje Mgr. Tomáš Inspektor\, Ph.D.\, Ús třední knihovna VŠB-TUO\n10:00–10:30 | Národní metodika hodnocení výsledků VaV | prof. RNDr. Václav Snášel\, CSc.\, rektor VŠB-TUO\n10 :30–11:00 | Metodika interního dělení rozpočtu podle výsledků VaV I | prof. Mgr. Jana Kukutschová\, Ph.D.\, prorektorka pro vědu a výzkum VŠB-TUO\n11:00–11:30 | Metodika interního dělení rozpočtu podle v ýsledků VaV II | Ing. Michal Sláma\, ředitel Centra informačních slu žeb VŠB-TUO\n \n11:30–12:30 | Oběd \n \nOdpolední sekce \nModeruje Mgr. Pavla Rygelová\, Ústřední knihovna VŠB-TUO\n12: 30–14:30 | Kulatý stůl k hodnocení výsledků VaV VŠB-TUO | prof. RN Dr. Václav Snášel\, CSc.\, rektor VŠB-TUO\; prof. Mgr. Jana Kukutschov á\, Ph.D.\, prorektorka pro vědu a výzkumu VŠB-TUO\; prof. Ing. Radek Martinek\, Ph.D.\, proděkan pro vědu a výzkum FEI VŠB-TUO\; Ing. Micha l Sláma\, ředitel Centra informačních služeb VŠB-TUO\n14:30–15:00 | Služby ÚK pro akademické psaní | Mgr. Nela Stebnická\, Ústřední knihovna VŠB-TUO\n \n15:00–15:30 | Závěr semináře \n DTEND;TZID="Central Europe Standard Time":20211109T153000 DTSTAMP:20211108T093915Z DTSTART;TZID="Central Europe Standard Time":20211109T093000 LAST-MODIFIED:20211108T093915Z LOCATION:Univerzitní aula VŠB-TUO\, místnost UA 178\, 708 00 Ostrava-Por uba PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=cs:Seminář Hodnocení výsledků vědy a výzkumu VŠB-T UO TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000E04FCA0B61BFD701000000000000000 01000000035521CDBA98B8944BB7DD9F9B7CC5519 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Mapa m ísta konání: https://www.vsb.cz/maps/?id=15786&\;type=rooms&\;lang =cs

 \;

Organizační pokyny:

 \;

< p class=MsoNormal align=center style='mso-margin-top-alt:auto\;mso-margin- bottom-alt:auto\;margin-left:18.0pt\;text-align:center'>PROGRAM

9:30–\;10:00 | Prezence účastníků             

 \;

Dopolední sekce             

Moderuje Mgr. Tomáš Inspekt or\, Ph.D.\, Ústřední knihovna VŠB-TUO

10:00–\;10:30 | Národní metodika h odnocení výsledků VaV | prof. RNDr. Václav S nášel\, CSc.\, rektor VŠB-TUO

10:30–\;11:00 | Metodika interního dělení rozpo čtu podle výsledků VaV I | prof. Mgr. Jana Kukutschová\, Ph.D.\, prorektorka pro vědu a vý zkum VŠB-TUO

11:00–\;11:30 | Metodika interního dělení rozpočtu podle výsledk ů VaV II | Ing. Michal Sláma\, ředitel Centra informačních služeb VŠB-TUO

&nb sp\;

11:30–\;1 2:30 | Oběd      

  \;

Odpolední sekce             

Moderuje Mgr. Pav la Rygelová\, Ústřední knihovna VŠB-TUO

12:30–\; 14:30 | Kulatý stůl k hodnocení výsledků VaV VŠB-TUO | prof. RNDr. Václav Snášel\, CSc.\, rektor VŠB-TUO\; prof. Mgr. Jana Kukutschová\, Ph.D.\, prorektorka pro vědu a výzkumu VŠB-TU O\; prof. Ing. Radek Martinek\, Ph.D.\, proděkan pro vědu a výzkum FEI VŠB-TUO\; Ing. Michal Sláma\, ředitel Centra informačních služeb VŠ B-TUO

14:30 211\;15:00 | Služby ÚK pro akademické psaní | Mgr. Nela Stebnická\, Ústřední knihovna VŠB-TUO

 \;

< p class=MsoNormal style='background:#EDEDED'>15:00–\;15:30 | Závěr sem ináře  

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT30M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR