Hlavní rubriky

Nejnovější články

Podcast a webinář matériO

Zájemci o problematiku materiálů a inovací v této oblasti mohou využít databázi matériO, ke které zajišťuje Ústřední knihovna VŠB-TUO přístup. Kromě samotné databáze doporučujeme nejen pro francouzsky hovořící odbornou veřejnost, ale i studenty ještě další kanály, kterými matériO rozšiřuje svoji

Publikování u vydavatele MDPI – aktuální trend

Je publikování u vydavatele MDPI reakcí na Metodiku 17+? Zvýšená obliba vydavatele MDPI u českých autorů v posledních dvou letech nastoluje otázku, zda se jedná o připojení se k obecnému celosvětovému trendu, nebo zda by mohlo jít pouze o lokální

Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR

Základní informace Pracovní skupina pro správu vědeckých dat v ČR aktuálně spustila svůj nový web na adrese https://www.wg-rdm.cz/. Primárně jde o pracovní skupinu, která řeší aktivity relevantní pro práci na svých domovských institucích. Koordinují se zejména pro zefektivnění práce a

Portál otevřených dat v ČR

Problematika otevřených dat je v současné době velmi diskutované téma i proto, že v nedávno spuštěném programu Horizont Evropa budou muset úspěšní žadatelé zajistit, aby jejich data byla správně uložena a dostupná pro další výzkumníky, potažmo pro kohokoliv, kdo bude

Seminář k ORCID

Národní technická knihovna (NTK) ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro persistentní identifikátory autorů/vědců připravila Seminář k ORCID, který se bude konat ve středu 24. března od 14:00 do 16:00. Seminář proběhne v online podobě přes konferenční nástroj BigBlueButton. Registrace

Nový rámcový program Horizon Europe

Evropský rámcový program Horizon Europe byl spuštěn začátkem roku 2021 a poběží až do roku 2027. V největším mezinárodním programu na podporu výzkumu, vývoje a inovací již bylo vyhlášeno první grantové řízení. Program přináší řadu novinek. Během následujících sedmi let

Archiv aktualit