Hlavní rubriky

Nejnovější články

Kolik vydává VŠB-TUO za APCs? – 2. díl

Ústřední knihovna VŠB-TUO zaslala v roce 2021 do databáze OpenAPC nový set dat o publikačních poplatcích (APC) zaplacených v roce 2020. Na vzorku dvou let 2019–2020 se rýsuje dominantní postavení vydavatele MDPI u autorů VŠB-TUO, kterému bylo uhrazeno v uvedených

Publikační aktivita VŠB-TUO v letech 2018–2020

V posledních třech letech (2018–2020) lze vypozorovat jeden zřejmý trend v publikační aktivitě autorů VŠB-TUO. Následující přehledy vycházejí z údajů shromažďovaných Ústřední knihovnou VŠB-TUO v repozitáři DSpace VŠB-TUO, přesněji z kolekce Publikační činnost VŠB-TUO ve Web of Science, která obsahuje

Open Repositories 2021

Letošní ročník konference Open Repositories proběhne v termínu 7.–10. června 2021. Je připravena řada workshopů a přednášek významných osobností z celého světa. Pondělí je vyhrazeno workshopům a hlavní program začne v úterý ve 13:00 přednáškou Sira Jeremyho Farrara, který je

Open Science Workshop 2021

MUNI pořádá dne 9. 6. 2021 od 10:00 Open Science Workshop. Cílem je seznámit akademické a výzkumné pracovníky s plánovanými aktivitami na celouniverzitní úrovni a dát prostor pro vyjádření připomínek a podnětů. Workshop proběhne online v prostředí MS Teams. Setkání

Open Research Europe

Open Research Europe (ORE) je platforma pro publikování formou otevřeného přístupu určená příjemcům finanční podpory z projektů Horizont 2020 ve všech tematických oblastech. Platforma usnadňuje příjemcům z programu Horizont 2020 dodržet podmínky otevřeného přístupu a nabízí výzkumným pracovníkům publikační prostor,

Webináře Clarivate Web of Science – květen 2021

Pozvánka na sérii webinářů společnosti Clarivate Analytics. Webináře jsou zaměřeny na rozličná témata a jsou nabízeny v různých světových jazycích. Jejich kompletní přehled naleznete na stránkách společnosti v sekci Training. V květnu jsou nabízeny i 3 semináře v češtině: Porozumět

Archiv aktualit