Hlavní rubriky

Nejnovější články

Open Science Week 2023

Přijměte prosím pozvání na Open Science Week pořádaný členy pracovní skupiny Open Science při AKVŠ. Týden plný Open Science se bude konat hybridně od 16. do 20. října. Každý den se zaměří na jedno téma související s Open Science, např.

Prodejní výstava knih 2023

Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá ve dnech 25.–26. 10. 2023 s firmou Kuba Libri v zasedací místnosti D 206 výstavu novinek zahraniční literatury v technických, přírodovědných a ekonomických oborech.   středa 25. 10.  |  9:30–16:30 hod.čtvrtek 26. 10.  |  8:30–15:00 hod.

Webináře Clarivate pro knihovníky

Společnost Clarivate si pro následující období připravila několik webinářů v češtině primárně určené pro knihovníky, ale ne jen pro ně. Webináře budou v online prostředí v češtině. InCites fórum, 30. 5. 2023 od 9:00, tématem je tentokrát „Identifikace silných stránek

Webináře – květen 2023

How to identify relevant topics and journals with Scopus and SciVal? 16. 5. | 10:00 | anglicky | registrace >> During this webinar the participants will learn about topics, used in SciVal and Scopus, and how to find relevant journal

Open Science a komercializace vědeckých výsledků

pátek 21. dubna 2023, 10:00–12:00 Business centrum VŠB-TUO, místnost 332 Mgr. et Mgr. Matěj Búřil (vedoucí právního oddělení Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity) registrace Seminář je zaměřen na problematiku Open Science a komercializaci výsledků VaVaI. Mezi probíranými tématy nebudou

Nová koncepce doktorského studia a debata o jeho budoucnosti

úterý 18. dubna 2023, 14:00–15:30 místnost C1 (Kruhovka) V rámci přípravy novely Zákona o vysokých školách řeší univerzita změnu koncepce doktorského studia tak, aby se přiblížilo mladému vědeckému pracovníkovi. Akce se zúčastní rektor prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., prorektorka pro

Archiv aktualit