Hlavní rubriky

Nejnovější články

Writefull i v příštím roce

Již je tomu rok, co Ústřední knihovna zajistila studentům a zaměstnancům VŠB-TUO přístup k nástroji pro kontrolu angličtiny Writefull. Ačkoli je tento pomocník pro mnohé stále ještě novinkou, začíná si získávat své příznivce, hlavně v řadách autorů publikujících v zahraničních periodikách. Vzhledem

Akademické psaní v kurzu

V letošním roce naše univerzita spustila projekt Ph.D. akademie, jehož cílem je pomoci doktorandům rozvinout dovednosti usnadňující cestu za doktorským titulem a za úspěšnou akademickou kariérou.  Ústřední knihovna se do projektu zapojila se sérií 6 kurzů pod zastřešujícím názvem LibGuide: Knihovní

Open Access Week 2021 na VŠB-TUO

Ústřední knihovna VŠB-TUO se od roku 2010 pravidelně zapojuje do akce Open Access Week a nejinak tomu bylo i letos. Cílem akce je podpora a propagace otevřeného přístupu k výsledkům vědy a výzkumu a obecně k vědeckým informacím. I přes

Přístup vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO: výsledky průzkumu

V repozitáři DSpace VŠB-TUO byla zveřejněna zpráva z dotazníkového šetření Přístup vědců ke správě výzkumných dat na VŠB-TUO. Záznam v repozitáři obsahuje kromě souboru s plným textem zprávy také: celý dotazník se všemi otázkami ve formátu PDF, zdrojová data všech

Open Science Podcast

Problematika Open Science je aktuálně velmi diskutované téma a dříve nebo později se dotkne každého studenta a vědce. A to byl jeden z důvodů pro vznik Open Science Podcastu, který si klade za cíl edukovat i vysvětlovat tuto problematiku studentům,

Hodnocení výsledků vědy a výzkumu VŠB-TUO – seminář

V rámci celosvětové propagační akce Open Access Week 2021 připravila Ústřední knihovna VŠB-TUO: seminář Hodnocení výsledků vědy a výzkumu VŠB-TUO Seminář proběhne pod záštitou prorektorky pro VaV VŠB-TUO, prof. Mgr. Jany Kukutschové, Ph.D. Termín konání: úterý 9. listopadu 2021 Místo

Archiv aktualit