Hlavní rubriky

Nejnovější články

Kolik vydává VŠB-TUO za APCs? – 3. díl

Article processing charges Publikační poplatky (article processing charges, APCs) hradí autoři vydavatelům za to, že jejich vědecký článek vyjde v režimu open access. U čistě otevřených časopisů, které mají svůj business model postavený publikačních poplatcích, APC pokrývají provoz časopisu a

Akce – říjen 2022

REGON říjen 2022: Program TA ČR SIGMA Ve středu 5. října 2022 se od 9 do 11 hodin uskuteční tradiční setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Tentokrát se zaměří na připravované výzvy nového programu TA ČR SIGMA. Akce

IEEE sympozium: O publikování a otevřeném přístupu

Ve středu 28. září od 15:00 proběhne seminář, ve kterém bude možnost se seznámit s osvědčenými postupy při přípravě rukopisu, s procesem předkládání vědeckého článku k posouzení a také s tipy, jak úspěšně publikovat. Dozvíte se, jak získat větší dosah

Prodejní výstava knih 2022

Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá ve dnech 4.–5. 10. 2022  s firmou Megabooks v zasedací místnosti D 206 výstavu novinek zahraniční literatury v technických, přírodovědných a ekonomických oborech.   úterý    4. 10.    9:30–16:30 hod.středa  5. 10.    8:30–15:00 hod.

Jak se stát lektorem publikačních dovedností?

Studenti doktorského studia potřebují publikovat a mohou se to naučit. K tomu je potřeba získat znalosti a dovednosti v oblasti psaní a zároveň mít pevné základy v principech vědecké práce a uměli kriticky myslet. Napsat kvalitní článek není vůbec snadné

Akce – září 2022

Po prázdninovém období se v září zase postupně rozjíždí akademický rok a s tím je spojena i řada zajímavých akcí. Tady nabízíme jejich stručný přehled. Ženy ve vědě: Vědkyně v soukromém sektoru Ve středu 14. září 2022 se od 17:00

Archiv aktualit