Ústřední knihovna VŠB-TUO se zavazuje ke zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky: knihovna.vsb.cz/blog.

Webové sídlo bylo vytvořeno s důrazem na maximální přístupnost obsahu a funkčnost pro všechny uživatele internetu. Kód stránek je vytvořen v souladu s normou HTML 5 a pomocí kaskádových stylů CSS. Webové sídlo přístupné i po vypnutí Javascriptových funkcí bez ztráty obsahové a navigační informace.

Na moderních prohlížečích (Internet Explorer 9, Firefox 5, Chrome 14, Safari 5, Opera 6 a vyšších) a mobilních zařízeních je podporován responzivní design. Obsah webové stránky se automaticky přizpůsobuje aktuální šířce okna prohlížeče.

Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami. Velikost textu lze libovolně měnit kolečkem myši s přidrženou klávesou CTRL.

Stav souladu

Uvedené internetové stránky jsou částečně v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu a doporučená rozšíření prohlížeče

Kromě dokumentů ve formátu HTML jsou na tomto webu zveřejňovány dokumenty ve formátu PDF. Zpravidla obsahují doplňující informace, které jsou příliš rozsáhlé a je vhodné jejich stažení, anebo pokud bylo nutno zveřejnit dokumenty skenované. Pro zobrazení těchto dokumentů je třeba mít nainstalovaný prohlížeč Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems.

Zveřejňovány jsou rovněž dokumenty v některém z formátů rodiny aplikací Microsoft Office. Toto jsou především dokumenty s příponou DOC, XLS nebo PPT. Takovéto dokumenty jsou na tomto serveru publikovány zpravidla v případě, že obsahují formátování, které neumožňuje jejich převod do formátů jiných (PDF, RTF). Pro všechny tyto formáty je na stránkách společnosti Microsoft k dispozici prohlížeč, který si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat na Váš počítač, případně si můžete zdarma stáhnout kancelářský balík Open Office či Libre Office.

Vypracování tohoto Prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 30. 9. 2020. Prohlášení bylo revidováno dne 1. 10. 2020. Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.

Kontakt na správce webového sídla

S případnými náměty či informacemi o problémech při zobrazovaní webového sídla se můžete obrátit na Mgr. Pavlu Rygelovou, ředitelku Ústřední knihovny VŠB-TUO: pavla.rygelova@vsb.cz

Další informace

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz