Asociace knihoven vysokých škol ČR (Asociace) se stala dalším signatářem Berlínské deklarace o otevřeném přístupu ke znalostem v přírodních a humanitních vědách. Předsedkyně Asociace, Mgr. Iva Prochásková, slavnostně podepsala Berlínskou deklaraci 16. května 2012 na 5. setkání českých uživatelů systému DSpace.

Návrh na podpis Berlínské deklarace padl na loňském setkání českých uživatelů systému DSpace a byl schválen zástupci členů Asociace na 10. výroční konferenci, konané dne 29. února 2012. (Návrh na rozšíření iniciativy AKVŠ pro podporu otevřeného přístupu podpisem Berlínské deklarace)

Asociace tak stvrdila svůj dlouhodobě svůj zájem o otevřený přístup, vyjádřený podporou aktivit souvisejících s otevřeným přístupem (pořádáním semináře DSpace, podporou propagační akce Open Access Week, zvanými přednáškami zahraničních odborníků v oblasti open access apod.)

Iva Prochásková ve svém projevu, doprovázejícím podpis Berlínské deklarace, zdůraznila, že podpis Berlínské deklarace znamená pro Asociaci také přijetí závazku, že bude v podpoře aktivit otevřeného přístupu pokračovat a svým členům nabídne pomoc
• organizováním seminářů za účasti zahraničních odborníků,
• podporou zahraničních cest pracovníků knihoven členských institucí zaměřených na získání nových poznatků a zkušeností a
• podporou propagační akce Open Access Week.

Text dokumentu o podpisu Berlínské deklarace Asociací

Asociace knihoven vysokých škol ČR signatářem Berlínské deklarace
Štítky: