Pro každý krok v celém cyklu vědecké práce lze najít služby a nástroje, které podporují princip otevřené vědy, jak ukazuje názorně připojený obrázek.

Vybrané služby a nástroje

 • Altmetrics – doplnění alternativní evaluace
 • FigShare – sdílení posteru a prezentací
 • CreativeCommons – využívání otevřených licencí
 • Sharpa/Romeo – databáze postojů vydavatelů k ukládání autorských rukopisů do repozitářů
 • ScienceOpen – platforma používající otevřeného recenzního řízení
 • ArXiv, bioRxiv – servery pro sdílení preprintů
 • Jupyter – webová aplikace pro kódování, rovnice, vizualizace a psaný text
 • VOSViewer -volně dostupná aplikace pro vizualizaci biliometrických dat
 • Overleaf – online LaTeX editor
 • Protocols.io – archiv vědeckých metod
 • GitHub – prostředí pro sdílení kódu
 • Dryad, Zenodo, Dataverse – archivy pro sdílení výzkumných dat
 • Hypothes.is – platforma pro otevřené komentování, anotace
 • Zotero – citační manažer a knihovna bibliografických odkazů

Originál obrázku lze stáhnout v Zenodo.

Duhová praxe otevřené vědy
Štítky: