GO (Global Open) FAIR je iniciativa, která usiluje o nalezení nepropojených a na různých místech uložených (výzkumných) dat, s cílem udělat je lépe nalezitelné, přístupné, interoperabilní a opětovně použitelné (FAIR – Findable, Accessible, Interoperable and thus Reusable).

Tyto principy mají ve skutečnosti mnohem širší rozsah než jen manipulace s výzkumnými daty. V zásadě zahrnují všechna odvětví a sektory. Formují základy důvěryhodného prostředí, v němž mohou výzkumníci, vynálezci, firmy i občané publikovat, nacházet a znovu využívat data všech ostatních.

Je to také evropská iniciativa, která si klade za cíl praktickou implementaci Evropského cloudu pro otevřenou vědu (European Open Science Cloud, zkráceně EOSC). Jedná se cloud pro výzkumná data z celé Evropy. Myšlenka tohoto cloudu vznikla v roce 2015 jako vize Evropské komise o velké infrastruktuře na podporu a rozvoj otevřené vědy v Evropě i mimo ni. Předpokladem je, že se EOSC stane realitou do roku 2020 a bude virtuálním prostředím v Evropě pro všechny, kteří budou chtít ukládat, spravovat, analyzovat a opětovně využívat údaje pro své výzkumné, inovační a vzdělávací účely.

Přístup implementace GO FAIR je založen na třech interaktivních procesech:

  • sociokulturní změny zahrnující příslušné zúčastněné strany na všech úrovních významných pro rozkvět Open Science (GO CHANGE),
  • školení správců dat schopných poskytovat datové služby (GO TRAIN),
  • navrhování a budování technických norem, osvědčených postupů a potřebných součástí infrastruktury (GO-BUILD).

Další informace jsou k dispozici přímo na portálu GO FAIR.

GO FAIR Initiative
Štítky: