Article processing charges

Publikační poplatky (article processing charges, APCs) hradí autoři vydavatelům za to, že jejich vědecký článek vyjde v režimu open access. U čistě otevřených časopisů, které mají svůj business model postavený na publikačních poplatcích, APC pokrývají provoz časopisu a náklady spojené s publikováním článků (zajištění recenzního řízení, provoz redakčního systému a webové platformy apod.). Tyto časopisy si účtováním APC nahrazují klasický obchodní model postavený na předplatném časopisu.

Výše poplatků APC a kvalita časopisů

Výše poplatku APC se liší v závislosti na oboru či prestiži vydavatele a pohybuje se v řádech stovek až tisíců EUR. Informace o tom, zda-li vydavatel poplatek vyžaduje a v jaké výši, jsou většinou umístěny na webu vydavatele. Kvalitní a důvěryhodný vydavatel uvádí výši APCs transparentně. Pokud tomu tak není, jedná se často o tzv. predátorského vydavatele, který nezajišťuje vydávání kvalitního vědeckého obsahu, ale pouze zneužívá tento obchodní model.

Poskytnutí dat APC do databáze OpenAPC

I v roce 2023 Ústřední knihovna VŠB-TUO zaslala do databáze OpenAPC novou sadu dat o publikačních poplatcích (APC) zaplacených v roce 2022. Databáze slouží jako podpůrný nástroj pro sledování výše APC na globální úrovni. Přidanou hodnotou, kterou OpenAPC nabízí, je důkladná kontrola zaslaných dat. K dispozici je především interaktivní diagram zobrazující data z několika pohledů.

Základním zdrojem pro sběr dat APCs je v případě VŠB-TUO univerzitní účetní systém s možností nahlížet do digitalizovaných faktur. Tato funkce umožnila díky údajům na fakturách párovat zaplacené částky za APCs s konkrétními články a umožnila také určit, zda se jednalo o úhradu poplatku v otevřeném časopise, nebo v hybridním.

Z aktuální již čtyřleté řady je jasně patrné, že výdaje na APC neustále rostou. Od roku 2019 se výdaje na APC téměř zdvojnásobily. Za rok 2019 to bylo 85 861 € a v roce 2022 již 164 008 €. Průměrná výše APC za jeden článek v roce 2022 činila 1519 €. Větší polovina z celkové sumy spadá do vydavatelství MDPI. Data lze stáhnout ve formátu CSV nebo JSON. Diagram je interaktivní a lze se proklikat přes vydavatele a časopisy až k jednotlivým článkům.

Jak je vidět, nejedná se vůbec o nízké částky, a to není zcela jisté, zda v účetním systému jsou všechny poplatky APC zařazeny pod správnou účetní položku.

Data jsou dostupná na webu OpenAPC.

Kolik vydává VŠB-TUO za APCs? – 4. díl
Štítky: