MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute) je vydavatel vědeckých časopisů s otevřeným přístupem založený v roce 1996. Patří mezi největší vydavatele na světě, pokud jde o vydávání vědeckých článků. V posledních letech zažívá obrovský boom a počet článků publikovaných pod hlavičkou tohoto institutu raketově roste. Jednoduchý přehled nabízí např. databáze Scilit. V roce 2015 ještě vydavatelství MDPI nepatřilo podle počtu vydaných článků za rok ani do první dvacítky nejvýznamnějších. V roce 2018 již bylo na osmém místě a v roce 2022 dokonce na třetím.

Podezřelé praktiky

Již dříve se objevily spekulace, zda se nejedná o predátorského vydavatele, který se jen snaží vydělat na aktuálním trendu ve vědě – otevřeném publikování. A tyto diskuze pokračují dodnes.

Pohled několika institucí v ČR

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity přestala od 1. 1. 2022 finančně podporovat publikování v časopisech vydavatelství MDPI. Dále pak nedoporučuje publikovat v časopisech MDPI ani věnovat svůj čas a energii recenzní práci pro toto vydavatelství a negarantuje, že publikace v těchto časopisech odeslané po 31. 1. 2022 budou zohledňovány v hodnocení pracovníků/pracovišť.

Na Karlově univerzitě provedli analýzu publikační činnosti autorů UK v časopisech MDPI. Tato analýza prošla kolegiem rektorky, rozšířeným kolegiem rektorky a akademickým senátem. Vedení univerzity oficiální stanovisko nevydalo, jen souhlasilo s uvedenými radami a doporučeními: prověřovat MDPI časopisy jednotlivě, diverzifikovat portfolio vydavatelů, u kterých autor publikuje, konzultovat výběr časopisu se zkušenými kolegy. UK rovněž neprodloužila MDPI členství v Institutional Open Access Programu.

Vědecká rada Akademie věd ČR ve svém usnesení z dubna 2022 doporučuje pečlivě zvažovat publikování v časopisech společnosti MDPI z důvodu snižující se kvality recenzního řízení a upozorňuje, že publikace tohoto vydavatelství by nemusely být v evaluačních řízeních považovány za plnohodnotné publikační výstupy.

Česká zemědělská univerzita v Praze neprodloužila MDPI členství v Institutional Open Access Programu. Žádné oficiální stanovisko univerzita nevydala.

Na Mendelově univerzitě v Brně probíhala jen interní debata, nic oficiálního nebylo vydáno. Nedoporučuje se publikovat ve speciálních číslech. Institucionální program zrušili a podpora z Open Access fondu je u MDPI krácena na polovinu. Stručné informace jsou uvedeny na stránkách knihovny.

Na Vysokém učení technickém v Brně proběhla interní debata, jejímž výsledkem bylo omezení využití Fondu OA jen pro Q1 časopisy a zrušení omezení pouze na gold OA. Ani oficiálně, ani neoficiálně žádné stanovisko nezaznělo, spíš obecný apel na autory – výběr časopisu je jejich zodpovědnost.

Problematika MDPI byla diskutována i na panelové diskusi na téma Open access – pozitiva a rizika, kterou uspořádala Učená společnost ČR. Záznam je k vidění na YouTube kanálu. Za zhlédnutí určitě stojí také diskuze s názvem Heroic Librarians Fighting Publishing Sharks.

Závěr

Ten by si měl každý vědec či akademik udělat sám. Zaměstnanci knihovny nejsou schopni posoudit vědecký obsah a kvalitu jednotlivých časopisů, to musí udělat vědci a akademici z dané oblasti. Stejně tak nemůžeme hodnotit proces recenzního řízení, protože s tím prostě a jednoduše nemáme žádnou praktickou zkušenost. Důležitým aspektem vědecké kariéry je určitě správná publikační strategie a k tomu patří i diverzifikace vydavatelů a platforem, kde autor publikuje.

MDPI – pořád ta samá písnička
Štítky: