„Budou čeští vědci v budoucnu ochotni publikovat své odborné texty v elektronických archivech na internetu tak, aby byly dostupné zadarmo a komukoli? Odpoví Milénium…“

Takto uvedla Česká televize na svém webu téma „futurologického magazínu“ Milénium vysílaného na ČT24 v pondělí 7. 11. 2011.

Podívejte se na Milénium, ve kterém o otevřeném přístupu k vědeckým informacím v ostravském studiu České televize promluvila Mgr. Pavla Rygelová z Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava.

O otevřeném přístupu na ČT24