Webináře ÚK VŠB-TUO

Ústřední knihovna VŠB-TUO si na následující období připravila možnost online konzultací k rozličným tématům. Konzultace jsou určeny jak zaměstnancům tak i studentům.

Konzultace budou probíhat v prostředí MS Teams. Rozsah je plánován vždy na jednu hodinu s tím, že záleží na tom, kolik bude dotazů.

Své dotazy posílejte dopředu, přímo konkrétním přednášejícím, uvedeným u daného tématu.

Jak psát závěrečnou práci

Jak na formální úpravu práce dle předepsaných pokynů, jak zvládnout korektní citování informační pramenů, jak na vyhledávání v elektronických informačních zdrojích, aneb s čím může knihovna pomoci.

Přednášející: Bc. Tomáš Bartošek

3. 2. 2021 od 11:00 v MS Teams

Citace snadno a rychle

Základní práce s informačními prameny a způsob jejich citování. Citační manažer Citace Pro Plus.

Přednášející: Bc. Vendula Němcová

3. 2. 2021 od 11:00 v MS Teams

11. 2. 2021 od 15:00 v MS Teams

Rande s knihovnou

Základní informace o Ústřední knihovně VŠB-TUO, webových stránkách a službách knihovny, knihovních fondech, katalogu, základních metodách vyhledávání, provozní doba, nákup literatury.

Přednášející: Bc. Vendula NěmcováBc. et Bc. Zuzana Ulmannová

8. 2. 2021 od 9:00 v MS Teams

Podpora vědy a výzkumu

Systémová podpora vědy a výzkumu (OBD, Crossref/Similarity Check, DSpace).

Přednášející: Mgr. Nela Stebnická

10. 2. 2021 od 10:00 v MS Teams

Scopus

Základní představení citační databáze, vyhledávání, třídění, filtrování, export a nastavení alertů atd.

Přednášející: Mgr. Nela Stebnická

10. 2. 2021 od 11:00 v MS Teams

Web of Science

Základní představení citační databáze, vyhledávání, třídění, filtrování, export a nastavení alertů atd.

Přednášející: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.

11. 2. 2021 od 9:00 v MS Teams

Základy bibliometrie

Základy bibliometrie (IF, AIS, kvartil, H-index, aj.).

Přednášející: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.

11. 2. 2021 od 10:00 v MS Teams

Autorské identifikátory

Scopus Author ID, ResearcherID (Publons), ORCiD.

Přednášející: Mgr. Tomáš Inspektor, Ph.D.

11. 2. 2021 od 11:00 v MS Teams

EIZ, E-knihy

Přehled dostupných EIZ, přístup k EIZ, vyhledávání. E-knihy (seznam a přístup, možnosti a podmínky nákupu e-knih).

Přednášející: Bc. Lenka VotýpkováIng. Jana Pohludková

11. 2. 2021 od 13:00 v MS Teams

Autorský zákon, licence

Autorský zákon, licence creative common, predátorské časopisy.

Přednášející: Mgr. Pavla Rygelová

11. 2. 2021 od 14:00 v MS Teams


Instrukce pro účastníky

MS Teams

  • K MS Teams je možné se připojit přes desktopovou aplikaci, kterou má uživatel nainstalovanou, nebo přes webový prohlížeč bez nutnosti instalace. Doporučujeme využit desktopovou aplikaci, je to stabilnější a spolehlivější, více nápověda k MS Teams v idoc.

Nahrávání záznamu přednášek

  • Pokud budou konzultace nahrávány, účastníci budou o této skutečnosti informováni organizátorem/přednášejícím a také samotnou aplikací. Pokud účastník nesouhlasí s nahráváním, musí opustit konferenční místnost.

Pokyny k technickému zajištění

  • Účastníkům budou primárně vypnuty mikrofony, aby nedocházelo k rušení.
  • Účastníkům je doporučeno po přihlášení do místnosti vypnout kameru. Především z důvodu zajištění kvality zvukového přenosu.
  • Technické problémy v průběhu lze hlásit do chatu.

Pokyny organizační

  • Nejprve budou zodpovězeny dopředu zaslané otázky. Poté budou mikrofony opět spuštěny a bude možné klást dotazy živě. A to pomocí ikony ruky, kdy bude účastník následně vyzván moderátorem/přednášejícím k položení dotazu.
  • Dotazy je také možné pokládat do chatu v průběhu celé konzultace.

Kontakt

V případě dotazů kontaktujte pracovníky knihovny na e-mail: knihovna@vsb.cz.

Těšíme se na setkání online.

Online konzultace Ústřední knihovny VŠB-TUO
Štítky: