Aktualizovaná pravidla OpenAIRE Guidelines 2.0 pro poskytovatele dat přinášejí dvě hlavní změny oproti první verzi pravidel OpenAIRE.

1. Podpora agregátorů pro vystavení jejich metadat infrastruktuře OpenAIRE.

Vedle individuálních repozitářů a časopisů mohou být přizpůsobené OpenAIRE také národní agregátoři. V tom případě je potřeba, aby pro OpenAIRE byly doplněny informace o původu poskytovatelů (provenance information of content providers). Původ poskytovatele musí být vyjádřen v elementu „about“, jak požadují pravidla OAI-PMH: http://www.openarchives.org/OAI/2.0/guidelines-provenance.htm.

2. Rozšíření jmenného prostoru pro identifikaci projektů.

Rozšířený jmenný prostor směřuje k získání informací o projektu a bude použitelný nejen pro projekty rámcových programů Evropské komise, ale pro všechny poskytovatele a projekty (národní nebo mezinárodní). Použití rozšířeného jmenného prostoru je pouze doporučené, repozitáře a časopisy již kompatibilní s OpenAIRE zůstanou kompatibilní při použití povinných částí, které byly stanoveny v pravidel OpenAIRE 1.1.

Prvek projectID byl pro zpřesnění informací o projektech upraven takto:
– projectID se rovná číslu grantové smlouvy a je definován jmenným prostorem info:eu-repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectNumber/ Jurisdiction/ProjectName/ProjectAcronym/
Pro kompatibilitu s OpenAIRE jsou první tři prvky povinné (Funder/FundingProgram/ProjectNumber) a další tři prvky nepovinné (Jurisdiction/ProjectName/ProjectAcronym).

Poskytovatelé si mohou zvolit užívání pouze prvních tří části (podle předchozí verze pravidel OpenAIRE) nebo rozšířené se všemi částmi, což je v podle nových pravidel doporučeno.

V případě rozšířené verze musí být vyjádřeny všechny části i ty, které neobsahují žádnou hodnotu, př. EC/FP7/12345/EU//OpenAIREplus.

Příklady:

info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/12345

nebo

info:eu-repo/grantAgreement/EC/FP7/12345/EU//OpenAIRE

V souvislosti s druhým bodem v dalších verzích pravidel bude hledáno vhodnější řešení pro vyjadřování informací o projektech. Řešení může zahrnovat číselníky poskytovatelů a grantových programů, kompatibilní se standardem CERIF.

OpenAIRE Guidelines 2.0 pro poskytovatele dat
Štítky: