https://www.slideshare.net/OpenSciencePlatform/open-science-open-data-foster-training-potsdam

Open Science in a nutshell: What’s in for me? je název prezentace ze dne 7. září 2018 studentky a studenta doktorského programu na Technické univerzitě v Deltfu, Shalini Kurapati a Michiela de Jong.

Otevřená věda z jejich pohledu není žádná teorie, ale oba ukazují, jak ve své práci využívají principů otevřené vědy, jak pracují s výzkumnými daty, že je nezbytné používat management výzkumných dat pro to, aby publikované výsledky byly zároveň ověřitelné na základě dat, z nichž publikace vycházejí. Doporučují dostupné informační zdroje, výukové a tréningové materiály v oblasti řízení výzkumných dat.

Otevřená věda pomáhá zároveň vytvořit vědecký dopad, zvyšuje dopad webové prezentace výsledků, a nejen proto je jejich vystoupení neseno v duchu hesla:

Open Science – It’s part of the job!

Závěr prezentace shrnuje, co přináší sdílení výsledků vědecké práce:

Sharing your research is about:

  • Reaching the people you know
  • Finding out who is interested in your work
  • Making sure others know what you do
  • Having fun and being proud of what you do

Prezentace je volně dostupná v otevřeném archivu Zenodo.

 

Otevřená věda – pohled doktorandů z Technical University Delft
Štítky: