Pilíř evropského cloudu otevřené vědy

Zahájením projektu OpenAIRE-Advance 1. ledna 2018 vstupuje OpenAIRE do nové fáze. Během zahajovacího setkání, které se konalo ve dnech 17. až 19. ledna v Aténách v Řecku, se sešlo 50 partnerů, kteří budou pokračovat v poslání OpenAIRE – v podpoře evropské i globální mandatorní politiky otevřeného přístupu a otevřených dat.

OpenAIRE-Advance jako v současnosti úspěšná infrastruktura, zahrnující síť lidí a robustních technických služeb, bude pracovat na tom, aby otevřená věda byla v Evropě běžným principem a systém vědecké komunikace se přeměnil směrem k otevřenosti a transparentnosti. OpenAIRE-Advance poslouží jako důvěryhodný pilíř evropského cloudu otevřené vědy (European Open Science Cloud, EOSC).

OpenAIRE bude ve svých aktivitách sledovat následující cíle:

  1. Konsolidace a optimalizace služeb: Portfolio služeb otevřené vědy OpenAIRE bude aktualizováno tak, aby vyhovovalo potřebám koncových uživatelů. Prostřednictvím souboru řídicích panelů, které jsou zaměřeny na všechny účastníky výzkumného řetězce, bude OpenAIRE hladce propojovat všechny výzkumné výsledky a efektivně vytvoří Evropskou observatoř otevřené vědy.
  2. Posílení evropského Open Science helpdesku: 34 národních helpdeskových míst, tvořících páteř OpenAIRE, bude posíleno tak, aby se staly klíčovou součástí otevřené vědy v národních podmínkách.
  3. Posílení vědecké komunity přijetím otevřené vědy: Spoluprací se třemi uzly národních výzkumných infrastruktur (Elixir-GR, EPOS-IT, DARIAH-DE) OpenAIRE buduje pro klíčové komunity otevřenou vědou jako službu.
  4. Podpora vznikající změny v oblasti vědecké komunikace: OpenAIRE, založený na úložištích jako základ celosvětově propojené a distribuované otevřené vědecké infrastruktury, bude podporovat vývoj repozitářů nové generace s novými funkcemi a novými technologiemi.
  5. Vytvoření globální sítě otevřené vědy: Spoluprací s partnery po celém světě (Latinská Amerika, Japonsko, USA, Kanada, Afrika) OpenAIRE usiluje o sladění politik, postupů a služeb na skutečně globální úrovni.
  6. Přesah mimo vědeckou komunitu: OpenAIRE se sítí více než 10 tisíc škol položí základ pro občanskou vědu, která může využít výhod otevřené vědy, a zahájí Program otevřené inovace s cílem přiblížit OpenAIRE průmyslu.
  7. Spolupráce s EOSC Hub na konkrétní implementaci EOSC: OpenAIRE-Advance bude spolupracovat s projektem EOSC Hub, aby vytvořili společný a interoperabilní soubor služeb, který zajistí bezproblémové pokrytí potřeb novodobého výzkumného pracovníka v kontextu EOSC.

V konečném důsledku bude Evropská unie těžit z úsilí, jež nyní vynakládá OpenAIRE-Advance, neboť jejím cílem je vést rozvíjející se kulturu Open Science s relevantními a funkčními službami pro výzkum a šíření výsledků výzkumu transparentnějším a účinnějším způsobem tak, aby z toho měli prospěch jak výzkumní pracovníci, tak celá společnost obecně.

Více informací o projektu: https://www.openaire.eu/advance

Posilování otevřené vědy: Zahájení projektu OpenAIRE-Advance
Štítky: