""
Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá ve dnech 25.–26. 10. 2023 s firmou Kuba Libri v zasedací místnosti D 206 výstavu novinek zahraniční literatury v technických, přírodovědných a ekonomických oborech.
 
středa 25. 10.  9:30–16:30 hod.
čtvrtek 26. 10.  |  8:30–15:00 hod.
 
→ Pokud se nebudete moci zúčastnit osobně, je možné využít online objednávkový formulář (viz níže). 
 
Objednávání bylo uzavřeno, děkujeme.

 

Požádat lze o nákup titulů, které:
a) požadují akademičtí pracovníci a zaměstnanci (event. doktorandi) univerzity a budou je hradit z finančních prostředků daného pracoviště;
b) akademičtí pracovníci, zaměstnanci a studenti univerzity navrhují zakoupit jako studijní literaturu do fondu Ústřední knihovny VŠB-TUO.

KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Marcela Tomášová | marcela.tomasova@vsb.cz

 

 

 

Prodejní výstava knih 2023