Na příkladech několika českých otevřených časopisů lze ukázat, že otevřené časopisy získávají impakt faktor. Hodnota impakt faktoru otevřených časopisů je buď vyrovnaná, nebo má dokonce vzrůstající hodnotu.

Časopis The Journal of Applied Biomedicine, vydávaný od roku 2003, dosáhl letos poprvé impakt faktoru 1.689 a hned se stal časopisem s druhým nejvyšším IF z českých časopisů registrovaných ve Web of Science.

Nově získal za rok 2010 IF také další z otevřených českých časopisů registrovaných v DOAJJournal of Geosciences.

 

Časopis Chemické listy si udržuje hodnotu impakt faktoru vyrovnanou s mírně vzrůstající tendencí.

Časopisy se vzrůstající hodnotou impakt faktoru:

Bulletin of Geosciences

Radioengineering

Zdroj informací: Thomson ReutersJournal Citation Reports, 2010 JCR Science Edition, Impact Factor Trend Graph

Vybrané české otevřené časopisy s impakt faktorem