""
Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá ve dnech 4.–5. 10. 2022  s firmou Megabooks v zasedací místnosti D 206 výstavu novinek zahraniční literatury v technických, přírodovědných a ekonomických oborech.

 

úterý    4. 10.    9:30–16:30 hod.
středa  5. 10.    8:30–15:00 hod.

 

Seznam vystavovaných titulů

Pokud se nebudete moci zúčastnit osobně, je možné využít online objednávkový formulář (viz níže). Objednávání je uzavřeno, děkujeme.

 

Požádat lze o nákup titulů, které:

a) požadují akademičtí pracovníci a zaměstnanci (event. doktorandi) univerzity a budou je hradit z finančních prostředků daného pracoviště;

b) akademičtí pracovníci, zaměstnanci a studenti univerzity navrhují zakoupit jako studijní literaturu do fondu Ústřední knihovny VŠB-TUO.

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Mgr. Radmila Žilová | radmila.zilova@vsb.cz

 

 

 

Prodejní výstava knih 2022