Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá ve dnech 6.-7. 10. 2020  s firmou MEGABOOKS CZ v zasedací místnosti D 206 výstavu novinek zahraniční literatury v technických a přírodovědných oborech.

úterý    6. 10.    9:30-16:30 hod.

středa  7. 10.    8:30-15:00 hod.

 

Seznam vystavovaných titulů (.pdf)

Seznam vystavovaných titulů (.xlsx)

 
 
 
Kontaktní osoba:
 
Jana Černínová (jana.cerninova@vsb.cz)
 

Požádat lze o nákup titulů, které:

a) požadují akademičtí pracovníci, zaměstnanci,  (ev. doktorandi) univerzity a budou je hradit z finančních prostředků daného pracoviště.

b) akademičtí pracovníci, zaměstnanci a studenti univerzity navrhují zakoupit jako studijní literaturu do fondu ÚK.

NÁKUP KNIH BYL JIŽ UKONČEN.

 

 

 

Prodejní výstava knih – požadavky na nákup