Pozvánka na 11. výstavu zahraniční literatury
Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá ve dnech 6.–7. 10. 2021  s firmou Kuba Libri v zasedací místnosti D 206 výstavu novinek zahraniční literatury v technických, přírodovědných a ekonomických oborech.

 

středa    6. 10.    9:30–16:30 hod.
čtvrtek  7. 10.    8:30–15:00 hod.

 

Pokud se nebudete moci zúčastnit osobně, je možné využít online objednávkového formuláře (viz níže).
SEZNAM VYSTAVOVANÝCH TITULŮ

PŘÍJEM POŽADAVKŮ BYL UKONČEN, DĚKUJEME ZA VÁŠ ZÁJEM.
 

 

Požádat lze o nákup titulů, které:

a) požadují akademičtí pracovníci a zaměstnanci (event. doktorandi) univerzity a budou je hradit z finančních prostředků daného pracoviště.

b) akademičtí pracovníci, zaměstnanci a studenti univerzity navrhují zakoupit jako studijní literaturu do fondu Ústřední knihovny VŠB-TUO.

 

KONTAKTNÍ OSOBA: Jana Černínová | jana.cerninova@vsb.cz

 

 

 

Prodejní výstava knih 2021