""

ACM (Association for Computing Machinery) pořádá pro své členy i nečleny bezplatné TechTalks, na kterých se různým tématům z oblasti technických trendů, profesionálního rozvoje a nových technologií věnují významní odborníci z průmyslu, laureáti ocenění ACM a vizionáři z akademické sféry.

TechTalks jsou zaměřeny na globální odborné publikum, oblíbené jsou rovněž u studentů a pedagogů. Nedávné přednášky se zabývaly tématy jako jsou umělá inteligence a strojové učení, Big Data, Blockchain, JavaScript, mikroslužby, Python, kvantová výpočetní technika a další.

Registrace je zdarma a TechTalks je možné sledovat živě nebo si poslechnout z archivu.

Pro zájemce o odborné zdroje z oblasti informačních technologií, počítačových věd a telekomunikací připomínáme, že Association for Computing Machinery je producentem databáze ACM Digital Library, ke které mají uživatelé z VŠB-TUO přístup. Bližší informace o této databázi jsou k dispozici na webové stránce Ústřední knihovny.

ACM TechTalks