ACM TechTalks

ACM (Association for Computing Machinery) pořádá pro své členy i nečleny bezplatné TechTalks, na kterých se různým tématům z oblasti technických trendů, profesionálního rozvoje a nových technologií věnují významní odborníci z průmyslu, laureáti ocenění ACM a vizionáři z akademické sféry.