VŠB-TUO má až do konce května zkušební přístup ke kolekci časopisů od vydavatelství The Royal Society. The Royal Society, neboli Královská společnost, je britská učená společnost pro podporu věd založená roku 1660 v Londýně. Financována je britskou vládou a slouží jako akademie věd Spojeného království. Její činnost se soustřeďuje do těchto oblastí: poskytuje granty a stipendia, vydává řadu časopisů a knih, poskytuje expertízu pro britskou vládu a další instituce, stará se o popularizaci věd a také udílí řadu cen a medailí.

Kolekce je tvořena časopisy uvedenými níže a pro přístup k nim je nutno být v síti univerzity nebo pro přihlášení z domu využít VPN:

  • Biology Letters
  • Interface Focus
  • Journal of the Royal Society Interface
  • Notes & Records
  • Open Biology
  • Philosophical Transactions of the Royal Society series A
  • Philosophical Transactions of the Royal Society series B
  • Proceedings of the Royal Society series A
  • Proceedings of the Royal Society series B
  • Royal Society Open Science

Časopis Proceedings A vydávaný Královskou společností publikuje články z oblasti výzkumu chemie, výpočetní techniky, matematiky, fyziky, inženýrství a věd o Zemi.

 

 

 

 

 

Informace o databázi The Royal Society najdete na webové stránce Ústřední knihovny nebo můžete přejít na odkaz Royal Society a rovnou prostudovat jednotlivé časopisy.

Využijte příležitost získat články, které by jinak byly nedostupné.

The Royal Society Journals – zkušební přístup