Od podepsání Budapešťské iniciativy otevřeného přístupu (Budapest Open Access Initiative) uplynulo letos v únoru 10 let. Při této příležitosti se uskutečnilo setkání BOAI10, jehož výstupem je 28 doporučení, která mají potvrdit a zpřesnit myšlenky původní iniciativy z roku 2002. Setkání se účastnily známé autority různých zájmových skupin – vydavatelé, podporovatelé, knihovníci, IT manažeři (viz seznam).

Autoři doporučení prosazují především zelenou cestu.

Doporučení k politice OA:

1.1 Každá instituce vysokého školství by měla mít politiku zaručující, že recenzované verze všech budoucích vědeckých článků jejích členů budou uloženy do institucionálního repozitáře.

  • Uložení článku do repozitáře by mělo proběhnout co nejdříve, nejlépe v době přijetí článku k publikování, nejpozději k datu vydání článku.
  • Politika univerzity by měla respektovat svobodu vědeckého pracovníka na výběr časopisu podle svého uvážení.
  • Politika univerzity by měla podporovat, nikoli vyžadovat publikování v otevřených časopisech, a měla by pomoci v porozumění rozdílu mezi uložením článku do otevřeného repozitáře a publikováním v otevřeném časopise.
  • Pokud je to možné, politika univerzity by měla být přijata na základě hlasování vědců, měla by vyžadovat okamžitý otevřený přístup, a měla by vítat příspěvky v repozitáři, které nejsou povinné (datové sady, konferenční prezentace, knihy nebo kapitoly z knih, práce publikované před zavedením politiky atd.).
  • Pokud vydavatelé nebudou podporovat otevřený přístup podle požadavků preferovaných univerzitou, doporučujeme dva postupy. Politika může vyžadovat skryté nebo uzavřené uložení do repozitáře do doby, než bude obdrženo povolení pro otevřený přístup. Nebo politika může zajistit instituci neexkluzivní právo k uložení budoucích vědeckých článků do institucionálního repozitáře v režimu otevřeného přístupu (s nebo bez možnosti výjimky v určitých případech).

Celé znění doporučení BOAI10

Rozhovor Richarda Poyndera s  Almou Swan o vzniku a cílech doporučení BOAI10.

BOAI – doporučení pro dalších 10 let