Ústřední knihovna VŠB-TUO pořádá v týdnu 22.-28. října 2012 informační kampaň Open Access Week 2012, která si klade za cíl propagovat model otevřeného přístupu ve vědeckém publikování.

Open Access Week je příležitostí, jak knihovna může upozornit na své aktivity v oblasti open access, kterými se knihovna zabývá průběžně během celého roku.

Série seminářů
Letošní informační kampaň Open Access Week je podpořena sérií seminářů na téma Moderní způsoby publikování a hodnocení VaV, kterou zaštítil prorektor pro vědu a výzkum VŠB-TUO, prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. Program semináře tvoří přednáška zástupce vydavatele nebo producenta databáze a přednášky na téma otevřeného přístupu a téma vykazování výsledků VaV. Seminář je určen akademickým pracovníkům VŠB-TUO, ale vítáni jsou i zájemci z dalších institucí.

První seminář proběhl 15. října 2012 za účasti zástupkyně vydavatele Emerald. Dále na semináři zazněla krátká přednáška k základním principům otevřeného přístupu a dvě prezentace systému na správu (otevřeného) časopisu – Open Journal Systems.
Příspěvky ze semináře jsou dostupné v repozitáři DSpace VŠB-TUO.

Další seminář je plánován na 8. listopadu 2012 od 13. hod. v zasedací místnosti Centra informačních technologí VŠB-TUO (č. místnosti NA209). Účast přislíbila zástupkyně společnosti Thomson Reuters, Eniko Tóth Szász.

Nové služby repozitáře DSpace VŠB-TUO
V repozitáři DSpace VŠB-TUO, v kolekci Publikační činnosti VŠB-TUO funguje nový doplněk – zobrazování počtu citací článku v databázi Scopus. (viz obrázek níže)

Dalším rozšířením bude napojení na databázi Web of Science (zobrazení počtu citací článku) a Journal Citation Reports (pro zobrazení impakt faktoru časopisu). A chystá se také napojení na databázi SHERPA/ROMEO, která obsahuje záznamy vydavatelů a jejich postoj k ukládání článků do repozitářů. V záznamu článků se bude zobrazovat informace, jestli vydavatel umožňuje uložit plný text článku a jakou verzi článku do repozitáře.

Open Journal Systems
Další z aktivit spojená nejen s Open Access Week je nabídka redakčního systému na provoz vědeckého časopisu. Open Journal Systems je open source produkt a zajistí celou správu časopisu se všemi dílčími procesy od přijetí článku přes recenzní řízení po jeho vydání a archivování.
ÚK ve spolupráci s CIT nainstalovala systém OJS a nabízí jej k využití pro časopisy vydávané na univerzitě.

Další informace k Open Access Week 2012 na VŠB-TUO najdete na webové stránce ÚK.

Open Access Week 2012 na VŠB-TUO
Štítky: