Pro zapojení repozitářů do informačního prostoru OpenAIRE je nezbytné, aby repozitář splňoval alespoň minimální požadavky, jež zajistí lokální správu dat ve shodě s politikou otevřeného přístupu Evropské komise. Sklízení dat z repozitářů pro zpřístupnění publikací prostřednictnictvím portálu OpenAIRE a propojení s dalšími informacemi o projektech 7. RP umožní implementace Pravidel OpenAIRE (OpenAIRE Guidelines).

Pro správce repozitářů v České republice je nyní k dispozici také český překlad těchto pravidel: Pravidla OpenAIRE v1.1, pravidla pro poskytovatele dat v informačním prostoru OpenAIRE.

Pravidla OpenAIRE v českém jazyce jsou samozřejmě dostupná společně s dalšími veřejnými dokumenty projektu také na portálu OpenAIRE.

Český překlad Pravidel OpenAIRE
Štítky: