Pro autory, kteří jsou účastníky projektů 7. RP Evropské komise a jsou povinni vyhovět pilotnímu projektu otevřeného přístupu v 7. RP, i pro autory recenzovaných publikací z výzkumných projektů financovaných Evropskou výzkumnou radou, je určena příručka OpenAIRE Guide for authors. Jejím prostřednictvím se autoři mohou seznámit s požadavky otevřeného přístupu obou poskytovatelů podpory na výzkum i s tím, jak těmto požadavkům vyhovět.

Pro české autory i další zájemce o danou problematiku je nyní tato příručka k dispozici také v českém překladu: Průvodce OpenAIRE pro autory – Jak vyhovět politikám otevřeného přístupu Evropské komise a Evropské výzkumné rady.

Průvodce OpenAIRE pro autory
Štítky: