Repozitář VŠB-Technické univerzity Ostrava DSpace VŠB-TUO je již zapojen do evropské infrastruktury. Je přizpůsoben Pravidlům DRIVERPravidlům OpenAIRE.

Repozitář DSpace VŠB-TUO je jedním ze tří českých repozitářů sklízených DRIVER. Do kolekce VŠB-TUO pro sklízení infrastrukturou DRIVER byly zatím zařazeny články z otevřeně přístupných časopisů vydávaných univerzitou.

Ikona "openaire-compliant"

V kolekci OpenAIRE je zatím jen jediný článek, který je výsledkem řešení projektu ze 7. RP a jehož autoři jsou z VŠB-TUO. Navíc jde o příspěvek, který nemohl být zpřístupněn v režimu otevřeného přístupu. Důležité však je, že je možné repozitář VŠB-TUO nalézt mezi repozitáři přizpůsobenými OpenAIRE.

DSpace VŠB-TUO: DRIVER i OpenAIRE
Štítky: