• pátek 21. dubna 2023, 10:00–12:00
  • Business centrum VŠB-TUO, místnost 332
  • Mgr. et Mgr. Matěj Búřil (vedoucí právního oddělení Centra pro transfer technologií Masarykovy univerzity)
  • registrace

Seminář je zaměřen na problematiku Open Science a komercializaci výsledků VaVaI. Mezi probíranými tématy nebudou chybět:

  • Open Access a Open Science
  • Open režim v OPVVV a jiných projektech
  • Open Science a komercializace aneb „synergies“ a „tensions“
  • Aplikace zásady „As open as possible, as closed as necessary“
  • Praktické zkušenosti s Open Science na MU

Více informací na webu univerzity.

 

Open Science a komercializace vědeckých výsledků