• úterý 18. dubna 2023, 14:00–15:30
  • místnost C1 (Kruhovka)

V rámci přípravy novely Zákona o vysokých školách řeší univerzita změnu koncepce doktorského studia tak, aby se přiblížilo mladému vědeckému pracovníkovi.

Akce se zúčastní rektor prof. RNDr. Václav Snášel, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D., a prorektorka pro studium Ing. Zdeňka Chmelíková, Ph.D.

Více na webu univerzity.

Nová koncepce doktorského studia a debata o jeho budoucnosti
Štítky: