Effective Science Communication

Seminář předního světového odborníka na komunikaci vědy Sama Illingwortha z Edinburgh Napier University.

""

  • datum: pondělí 17. dubna 2023, 14:00–15:30
  • místo: Business centrum, PI332
  • registrace (do středy 12. dubna 2023): zde
  • jazyk: angličtina
  • cílová skupina: akademičtí pracovníci, výzkumní pracovníci vč. začínajících výzkumných pracovníků, pracovníci zapojení do podpory mezinárodní spolupráce z VŠB-TUO

Na semináři se Dr. Sam Illingworth z Edinburgh Napier University bude zabývat tím, co znamená efektivně komunikovat vědu a jak rozvíjet své sdělení tak, aby bylo vhodné pro všechny posluchače – poutavě a účinně.

Více informací na webu univerzity.


Making an Impact with Your Research

Jak identifikovat klíčové publikum vašeho výzkumu, proč je chcete oslovit a jak můžete spolupracovat na vytvoření významnějšího dopadu.

  • datum: úterý 18. dubna 2023, 10:00–12:00
  • místo: Business centrum, PI232
  • registrace (do středy 12. dubna 2023): zde
  • jazyk: angličtina
  • cílová skupina: akademičtí pracovníci, výzkumní pracovníci vč. začínajících výzkumných pracovníků, pracovníci zapojení do podpory mezinárodní spolupráce z VŠB-TUO

Na tomto semináři Dr. Illingworth vysvětlí, jak identifikovat klíčové publikum výzkumu, proč jej oslovit a jak spolupracovat na vytvoření významnějšího dopadu. Bude zde také příležitost zodpovědět případné dotazy.

Více informací na webu univerzity.

Komunikace vědy: semináře Sama Illingwortha