Počátkem října 2011 byl zveřejněn nový žebříček hodnocení univerzit Times Higher Education (THE) World University Rankings 2011-2012.

V souvislosti s tvrzením, že otevřený přístup (otevřené institucionální repozitáře a otevřené časopisy) zvyšuje citovanost publikačních vystupů instituce a tím i dopad výzkumu realizovaného v instituci, neuškodí podívat se na to, jak se k myšlenkám otevřeného přístupu k recenzovaným vědeckým publikacím staví univerzity, které se umístily na horních příčkách žebříčku. Součástí analýzy, ze které výsledky vycházejí, je i citační analýza publikací univerzit, Citations: research influence (30%), či indikátory založené na počtu článků dané instituce ve vědeckých časopisech.

Nakolik jsou skutečně výsledky univerzit v daném hodnocení ovlivněny existenci institucionální politiky a povinností otevřeného přístupu, je obtížné odhadnout. Nicméně je vidět, že většina univerzit, které v hodnocení uspěly, myšlenky otevřeného přístupu podporuje. Není-li u některé univerzity informace o repozitáři uvedena, neznamená to, že univerzita nějakou formou (v rámci digitální kolekce, pod jiným názvem apod.) své publikační výstupy nezveřejňuje. Jen se to nepodařilo zjistit jednoznačně. Je-li u repozitáře uvedeno DSpace, pak je institucionální repozitář vybudován s využitím open source software DSpace (byl vyvinut na MIT ve spolupráci s HP). Je-li tam uvedeno DRIVER, pak je repozitář zapojen do infrastruktury DRIVER.

Informace o politikách OA byly získány z ROARMAP: Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies.

Top 400 – The Times Higher Education World University Rankings 2011-2012

Univerzity v celosvětovém hodnocení na 1. až 10. místě:

Top European Universities 2011-2012

Evropské univerzity v hodnocení na 1. až 25. místě (první tři v pořadí jsou již uvedeny výše):

Podporují nejvýznamnější univerzity otevřený přístup?
Štítky: