Od 1. srpna 2019 nabízí Ústřední knihovna VŠB-TUO službu na kontrolu plagiátů Similarity Check, která pomocí systému iThenticate ověřuje původnost kontrolovaných textů a procentuálně vyhodnocuje míru shody s databází více než 50 milionů textů.

Nově systém iThenticate nabízí užitečnou funkci Doc-to-Doc Comparison, díky které můžeme zkontrolovat shodu jednotlivých textů mezi sebou. Tato funkce umožňuje uploadovat primární dokument a porovnat jej na případné shody s až pěti dalšími uploadovanými dokumenty, přičemž žádný z nich nebude zaindexován pro účely budoucích kontrol.

Funkce je dostupná v menu nahrávání dokumentu na pravé straně obrazovky (cesta: iThenticateMy Folders My Documents → sekce Submit a document → odkaz Doc-to-Doc Comparison).

Požadavky jak pro primární soubor, tak pro soubory k porovnání jsou následující:

  • velikost souboru nesmí přesáhnout 100MB
  • maximální délka dokumentu je 400 stran
  • soubor musí obsahovat alespoň 20 slov textu
  • velikost samotného textu v souboru nesmí přesáhnout 2MB
  • zazipovaný soubor může obsahovat až 200MB nebo až 1000 souborů
  • podporované formáty
  • Word, Text, PostScript, PDF, HTML, Excel, PowerPoint, Word Perfect WPD, OpenOffice ODT, RTF, Hangul HWP

Jakmile je porovnávání dokumentů ukončeno, zobrazí se klasicky v cílové složce výsledná procentuální shoda, která nás po prokliknutí zavede na podrobný report. Pod názvem souboru je v tomto případě uvedeno označení Doc-to-Doc Comparison, aby bylo možné odlišit porovnávání textů bez indexace od běžných kontrol textů v rámci existující databáze.

Doc-to-Doc Comparison