VŠB-TUO je od roku 2018 členem organizace Crossref.

Od 1. 8. 2019 jsou ustanovena pravidla pro přidělování persistentního identifikátoru DOI pro publikace v elektronické verzi vydávané VŠB-TUO formou řízeného dokumentu – Pokynu k předělování identifikátoru DOI (TUO_PKP_19_002).

K čemu slouží DOI?

Identifikátor DOI slouží k jednoznačné a trvalé identifikaci digitálních objektů v online prostředí – v publikačním průmyslu slouží především jako trvalý hypertextový odkaz na publikace – články, sborníky, monografie apod. DOI je standardem pro vydavatele vědecké literatury.

DOI pro potřeby VŠB-TUO

  • Členstvím v Crossref získala VŠB-TUO svůj vlastní prefix identifikátoru DOI – 10.31490.
  • Tento prefix je možné přiřadit každé elektronické publikaci, která byla nebo bude vydána VŠB-TUO a která je přístupná online.
  • Dle Pokynu může být DOI na VŠB-TUO přiděleno online publikacím, které zároveň mají přidělen identifikátor ISBN pro jejich elektronickou verzi.
  • O přidělení DOI může požádat  zaměstnanec VŠB-TUO.
  • O přidělení DOI je potřeba požádat prostřednictvím žádosti zaslané Edičnímu středisku. (Žádost je přílohou Pokynu).
  • Pro každou publikaci je potřeba podat samostatnou žádost. Vzor žádosti je přílohou řízeného dokumentu, viz níže.
  • Je možné požádat o přidělení DOI celé publikaci, jednotlivým kapitolám publikace nebo např. jednotlivým článkům sborníku.

Podmínky přidělení DOI

Doporučený tvar DOI: 10.31490/97880248XXXXXY – (za prefixem ISBN publikace vydávané VŠB-TUO).

Přidělený identifikátor DOI by měl být součástí publikovaného dokumentu:

  • jako hypertextový odkaz v online destinaci publikace,
  • na stránce s popisnými metadaty publikace,
  • v záhlaví dokumentu, jenž obsahuje plný text.

Žadatel má povinnost zajistit funkčnost URL odkazu, ke kterému je registrován příslušný identifikátor DOI.

Všechny plné texty s přiděleným identifikátorem DOI budou registrovány do databáze Crossref. Tato registrace je podmínkou pro využívání služby na kontrolu plagiátů Crossref/Similarity Check, viz Pokyn k využívání služby Crossref/Similarity Check (TUO_PKP_19_001).

Více informací a kontaktní údaje

Garantem přidělování DOI je Ediční středisko.
Informační a technickou podporu zajišťuje Ústřední knihovna.

Podrobnosti k využívaní jedinečného identifikátoru DOI pro nakladatelské potřeby VŠB-TUO lze najít na webové stránce ÚK.

Žádost o přidělení DOI

Ing. Irena Holbová, Ediční středisko

Technická podpora DOI

Ing. Kateřina Snídalová, Ústřední knihovna

Přidělování identifikátoru DOI
Štítky: