Ve středu 28. září od 15:00 proběhne seminář, ve kterém bude možnost se seznámit s osvědčenými postupy při přípravě rukopisu, s procesem předkládání vědeckého článku k posouzení a také s tipy, jak úspěšně publikovat. Dozvíte se, jak získat větší dosah díky publikování v některé z open access variant od IEEE.

Mezi řečníky se představí významní profesoři a zároveň autoři Dr. Saifur Rahman z Virginia Polytechnic Institute and State University z USA a Dr. Josep M. Guerrero z Aalborg University z Dánska. Budou hovořit o svých zkušenostech s recenzním řízením. Podělí se s Vámi o své tipy při předkládání článků do časopisů IEEE. Zástupci IEEE se zaměří na témata jako jsou IEEE open access programy pro instituce, výzkumné strategie využívající IEEE Xplore a IEEE nástroje pro autory.

Seminář bude online a je potřeba se dopředu zaregistrovat.

Program:

 • Jak zvýšit publicitu a dopad výzkumu.
 • Tipy a osvědčené postupy. Jak zvýšit šance autora na publikování.
 • Na co se zaměřují editoři a recenzenti u předkládaných příspěvků.
 • Časté důvody, proč jsou některé práce zamítnuty.
 • Výběr vhodné publikace pro váš výzkum.
 • Důvody, proč zvážit publikování v časopisu s otevřeným přístupem.
 • IEEE možnosti otevřeného přístupu pro autory a instituce.
 • Zjistěte, jak získat lepší dosah vašeho článků.
 • Možnosti IEEE Xplore digitální knihovny.
 • IEEE a open science.
 • Q&A: Ptejte se našich odborníků.
IEEE sympozium: O publikování a otevřeném přístupu