REGON říjen 2022: Program TA ČR SIGMA

  • Ve středu 5. října 2022 se od 9 do 11 hodin uskuteční tradiční setkání zástupců vysokých škol a výzkumných center REGON. Tentokrát se zaměří na připravované výzvy nového programu TA ČR SIGMA. Akce se uskuteční hybridně on-line a v Brně.

Konference VšeVěd 2022

  • Letošní konference VšeVěd 2022 se uskuteční v termínu 5.–7. října 2022 v Olomouci v Hotelu Flora. Věnovat se bude hodnocení kvality výsledků a výzkumných organizací a řízení výsledků a projektů v informačních systémech. Uskuteční se také setkání správců Osobních bibliografických databází (OBD).

Prague Science Film Fest 2022

  • Příběhy ze světa přírody a originální vypravěčské formy nabídne festival Prague Science Film Fest (PSFF), který se koná od 10. do 13. října 2022 v kampusu České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) a je přístupný zdarma. Filmy diváky zavedou mezi týmy špičkových vědců a dokumentaristů z celého světa. Zváni jsou nejen studenti a zaměstnanci, ale také školní skupiny a široká veřejnost.

Bibliotheca academica 2022

  • V termínu 17.–19. října 2022 se v Olomouci v Hotelu Flora pořádá tradiční knihovnická konference Bibliotheca academica. Téma letošního ročníku je: Proč, jak a pro koho: Dobrý knihovní fond. Program, seznam účastníků a další informace jsou k dispozici na webu Asociace knihoven vysokých škol ČR (AKVŠ).

Konference SCI-PO 2022

  • Již pátý ročník konference SCI-PO (Science Policy) se uskuteční 18. října 2022 v Praze. Od svého vzniku v roce 2018 je konference zaměřena na aktuální témata veřejné politiky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Hlavním tématem letošního ročníku jsou výzkumné infrastruktury a jejich role v systému výzkumu, vývoje a inovací České republiky.

International Conference on Research Infrastructures (ICRI) 2022

  • Celosvětová konference o problematice výzkumných infrastruktur (ICRI), která je pořádána jednou za dva roky a letos zavítá v termínu 19.–21. října do Brna při příležitosti českého předsednictví v Radě EU a poskytne tvůrcům politik, provozovatelům a uživatelům výzkumných infrastruktur a výzkumným stakeholderům z Evropy, Ameriky, Asie, Afriky a Austrálie platformu pro debaty nad nejaktuálnějšími otázkami politiky výzkumných infrastruktur.

Akademie: Komunikace vědy

  • Komplexní kurz komunikace a popularizace vědy. Proběhne v Praze v termínech 20. a 21. října, 7. a 10. listopadu 2022. Kurz je vhodný jak pro zkušené popularizátory vědy tak i nováčky včetně Ph.D. studentů. Podrobné informace jsou k nalezení na webu Komunikace21.
Akce – říjen 2022
Štítky: