Article processing charges

Publikační poplatky (article processing charges, APCs) hradí autoři vydavatelům za to, že jejich vědecký článek vyjde v režimu open access. U čistě otevřených časopisů, které mají svůj business model postavený publikačních poplatcích, APC pokrývají provoz časopisu a náklady spojené s publikováním článků (zajištění recenzního řízení, provoz redakčního systému a webové platformy apod.). Tyto časopisy si účtováním APC nahrazují klasický obchodní model postavený na předplatném časopisu. Více informací o této problematice naleznete v prvním díle na blogu Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Poskytnutí dat APC do databáze OpenAPC

Ústřední knihovna od roku 2020 poskytuje data o APC do mezinárodní databáze OpenAPC. VŠB-TUO je jednou ze tří institucí z ČR, která data do této databáze zasílá. Přidanou hodnotou, kterou OpenAPC nabízí, je důkladná kontrola zaslaných dat. K dispozici je především interaktivní diagram zobrazující data z několika pohledů.

Aktuálně je k dispozici již tříletá časová řada. Výdaje na APC postupně rostou (v roce 2019 to bylo 85 861 €, v roce 2020 již 130 326 € a v roce 2021 dokonce 143 594 €). Stejně tak se zvedá i průměrná výše APC na jeden článek, kdy v roce 2019 to bylo v průměru 1115 € a v roce 2021 už 1528 €. Z dat je rovněž patrné, že větší polovina z celkové sumy vydané za APC na VŠB-TUO spadá do vydavatelství MDPI. Data si lze stáhnout ve formátu CSV nebo JSON. Diagram je interaktivní, takže po kliknutí na vybraného vydavatele je vidět seznam časopisů, ve kterých bylo publikováno a dále pak i konkrétní výše APC za jednotlivé články.

Kolik vydává VŠB-TUO za APCs? – 3. díl
Štítky: