Studenti doktorského studia potřebují publikovat a mohou se to naučit. K tomu je potřeba získat znalosti a dovednosti v oblasti psaní a zároveň mít pevné základy v principech vědecké práce a uměli kriticky myslet. Napsat kvalitní článek není vůbec snadné a zabere to spoustu času a úsilí. V tomto směru může doktorandy podpořit i univerzita či domovská instituce tím, že vytvoří širší systém podpory publikační činnosti, který doktorandům pomůže tyto komplexní dovednosti získat. Příkladem může být Ph.D. akademie, která byla vytvořena na VŠB-TUO.

Vznikla také ucelená metodika na výuku publikačních dovedností, kterou nabízí VŠB-Technická univerzita Ostrava a Centrum akademického psaní Ústavu pro jazyk český AV ČR. Tato metodika vychází z anglosaských přístupů k výuce vědeckého psaní a obsahuje kurzy Writing for Publication pro studenty doktorského studia, workshopy pro školitele, metodickou příručku a kurz pro budoucí lektory Writing for Publication: Teacher Training. Metodika byla vytvořena v rámci projektu TL01000274 „Publish and Flourish: Podpora publikační činnosti doktorandů a školitelů“ se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA.

Více informací k jednotlivým kurzům je k dispozici na stránkách Centra akademického psaní.

Jak se stát lektorem publikačních dovedností?