ZÁKLADNÍ INFORMACE

Article Influence Score (AIS) je metrika pro časopisy určena k odhadu důležitosti časopisu nehledě na jeho velikost (počet publikovaných článků).

Na rozdíl od impakt faktoru:

 • vynechává autocitace (nezapočítává citace vlastního časopisu),
 • rozlišuje význam vědeckých časopisů, ze kterých citace přichází,
 • zohledňuje delší citační období (vyjadřuje míru průměrného vlivu každého článku v časopise za pět let po jeho publikování).

Jistou alternativou může být pětiletý IF.

VÝPOČET AIS

Vypočítává se vynásobením skóre Eigenfactoru hodnotou 0,01 a vydělením počtem článků v časopise normalizovaným jako podíl všech článků ve všech časopisech. Hodnota větší než 1 znamená, že každý článek v časopise má nadprůměrný vliv, hodnota menší než 1 znamená, že každý článek v časopise má podprůměrný vliv. Více informací naleznete např. v nápovědě databáze JCR.

UPLATNĚNÍ AIS V METODICE 2017+

AIS je jedním ze dvou základních bibliometrických ukazatelů použitých přípravu podkladů pro hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle aktuální Metodiky 2017+.

Na základě výše AIS se časopisy dělí do kvalitativních pásem:

 • decil (10 % „nejlepších“ časopisů v oboru),
 • kvartil (25 % „nejlepších“) – IV. kvartil (25 % „nejhorších“).
 • Pásma jsou vytvářena vždy pro každý obor zvlášť.

KDE METRIKU AIS HLEDAT?

 • Pro práci s metrikou AIS je potřeba mít přístup do databáze Journal Citation Reports (JCR), jež je součástí Web of Science.
 • K využití všem možností je potřeba být přihlášen.
 • Po přihlášení se všechna vybraná nastavení uloží a jsou k dispozici pro každou další práci v databázi.

KVARTIL PODLE AIS

 • Kvartily časopisů podle AIS lze vyhledat přes obě nabídky (Browse by Journal i Browse by Category).
 • Je potřeba si vybrat časopisy, které nás zajímají, maximálně však 25 časopisů najednou.
 • Z nabídky zvolte možnost Compare (Selected) Journals.
 • V nově otevřené tabulce, v bodě 3. (Select JCR Year) vyberte rok, za který rok chcete zjistit hodnoty metrik a kvartilů.
 • Dále v bodě 4. (Select Categories) upřesněte v rámci které oborové kategorie, chcete údaje zjistit. (Pokud se má provést porovnání pro všechny vybrané časopisy, je nutné, aby byly všechny zařazeny do stejné kategorie. Řada časopisů je zařazena do více než jedné kategorie a v takovém případě si v části 4 můžete zvolit v rámci které kategorie, budete časopisy porovnávat.)
 • V bodě 5. (Select Metrics) si vyberete metriku, která vás aktuální zajímá. (Pomoci tlačítka Ctrl můžete vybrat více metrik současně).
 • Klikněte na tlačítko Submit.
 • Výsledkem porovnání je přehled časopisů a jejich zařazení do kvartilů podle vybraných metrik v rámci stejné oborové kategorie.

Společnost Web of Science Group pořádá pravidelně řadu seminářů, kde se s touto tématikou můžete seznámit více. Aktuálně je v nabídce několik desítek webinářů v různých jazycích, zaměřených na jednotlivé produkty. Kompletní soupis webinářů je k dispozici ZDE a některé jsou i v češtině.

Ústřední knihovna VŠB – TU Ostrava nabízí jak individuální konzultace, tak školení šitá na míru vašim požadavkům.

Tomáš Inspektor

Kde najít kvartily podle AIS
Štítky: