Krom „běžných“ analýz, je možné ve WoS např. sledovat výkonnost univerzity podle jednotlivých oborových kategorií. Pro ukázku si vybereme jen impaktované články od roku 2015. Takových výstupů bylo k 12. 11. 2019 přesně 1728. Pomocí tlačítka Analyze Results se přepnete do rozhraní, kde lze vyhledané výstupu analyzovat z mnoha pohledů. 

Hned jako první se zobrazí rozdělení výsledků podle Web of Science Categories. Jedná se o kategorie (studijní obory) do kterých jsou tříděny jednotlivé časopisy indexované v této databázi. Výsledky lze zobrazit v podobě tzv. treemap diagramu nebo klasického sloupcového grafu. Lze zobrazit 5 – 25 nejčetnější WoS kategorií. Pod samotným grafem je k dispozici i tabulka, kde je možné zobrazit až 500 výsledků a je zobrazen počet článků v jednotlivých kategoriích a procentuální podíl z celku.

V posledních pěti letech se nejvíce publikuje v MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY, ENGINEERING ELECTRICAL ELECTRONIC a PHYSICS APPLIED. Pokud byste se chtěli podívat konkrétně na články v dané kategorii, stačí na vybranou kategorii najet myší a ve vyskakovacím okně kliknout na tlačítko View records.

Následně se vám otevře seznam publikací zařazených do této kategorie. Pomocí tlačítka Analyze Results (viz první obrázek) můžeme detailněji prozkoumat jen výsledky této kategorie. Např. zjistit, že 89 článků bylo podpořeno z grantů MŠMT, jak jsou produktivní jednotliví autoři, či se kterými institucemi se nejvíce spolupracuje. Kromě toho je k dispozici ještě volba Create Citation Report.

Otevře se okno s jednoduchou „citační“ analýzou. Prvním údajem je počet publikací, h-index a průměrný počet citaci na jednu publikaci. Dále pak celkové počet všech citací a počet citací bez autocitací. A také počet citovaných publikací včetně/bez autocitací. Některé z těchto údajů můžete dále detailněji prozkoumat pomocí tlačítek Analyze. V další části je zobrazen graf vývoje celkového počtu citací v průběhu let. A ještě níže je pak soupis jednotlivých článků seřazen sestupně podle počtu získaných citací. Články je možné seřadit i podle dalších kritérií. Seznam si můžete také vyexportovat do TXT nebo XLS.

Společnost Web of Science Group pořádá pravidelně řadu seminářů, kde se s touto tématikou můžete seznámit více. Aktuálně je v nabídce několik desítek webinářů v různých jazycích, zaměřených na jednotlivé produkty. Kompletní soupis webinářů je k dispozici ZDE a některé jsou i v češtině.

Ústřední knihovna VŠB – TU Ostrava nabízí jak individuální konzultace, tak školení šitá na míru vašim požadavkům.

Tomáš Inspektor

Analýza publikací dle oborové kategorie
Štítky: