Od letošního roku hradí Ústřední knihovna VŠB – TUO předplatné databáze IEEE Xplore Digital Library přes národní licenční centrum CzechELib a díky tomu mají autoři publikující v IEEE možnost nechat si proplatit publikační poplatek za článek vydaný v režimu open access nebo alespoň na něj získat slevu.

Autoři mají možnost publikovat své články v režimu open access a díky smlouvě VŠB – TUO zajišťované přes licenční centrum CzechELib mohou požádat o proplacení APCs (article processing charges) či získat slevu na publikačním poplatku.

Konsorcium předplatitelů z ČR má možnost proplatit jen určité množství článků, u ostatních je uplatněna sleva.

Je nutno požádat o financování přes RightsLink a to tak, že při přihlášení do RightsLink uvidí autor možnost u billing address i u APC billing profileCZECHELIB (Czech Republic consortium): Deposit Account – 5% Discount. Pokud ji autor vybere, konsorcium následně dostane žádost o financování.

Více informací je k dispozici na webu Ústřední knihovny v části katalogy a databáze a na kartě IEEE Xplore Digital Library.

S případnými dotazy se můžete obracet na tajemnici Ústřední knihovny VŠB-TUO, Lenku Votýpkovou.

Publikování v IEEE zdarma nebo se slevou
Štítky: