Příspěvek je určen především pro studenty VŠB-TUO a je zaměřen na online služby, elektronické informační zdroje, digitální knihovny, repozitáře, jejichž obsah je dostupný taktéž mimo síť univerzity, nebo je dostupný úplně volně bez omezení.

 

Přečtěte si také Tipy pro práci z domu a Open Educational Resources pro samostudium.

OBSAH

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pro práci z domu se nabízí dva způsoby přístupu k online službám:

 1. Přístup do sítě univerzity pomocí VPN klienta.
  1. návod, jak se připojit prostřednictvím VPN,
  2. další užitečné tipy na práci s poštou, na pořádání online schůzek apod.
 2. Do většiny elektronických informačních zdrojů (EIZ) se lze připojit také pomocí Shibboleth, což je služba umožňující uživatelům přihlašovat se do vybraných EIZ a služeb pomocí jejich institucionálního uživatelského jména a hesla.
  1. seznam EIZ a služeb s možností přihlášení přes Shibboleth pro uživatele VŠB-TUO.

PORTÁL E-VÝUKA VŠB-TUO

Portál E-výuka VŠB-TUO slouží jako webový rozcestník informačních zdrojů pro studium, agreguje studijní materiály z e-learningového systému Moodlu, naviguje na povinnou a doporučenou literaturu, odkazuje na studijní literaturu uloženou v repozitáři DSpace VŠB-TUO.

SEZNAM PŘEDPLÁCENÝCH EIZ

VOLNĚ DOSTUPNÉ ZDROJE

 • Google Scholar – vyhledávač vědeckého obsahu zejména vědeckých článků, které Google Scholar indexuje z volně dostupných zdrojů. Zároveň je to služba nabízející vytvoření vlastního profilu s možností tvorby vlastní knihovny zdrojů a sledování citací.
 • Google Books – vyhledávač knih, který umožňuje plnotextové vyhledávání obsahem indexovaných knih. Vyhledávač naviguje na pasáž v knize, kde se nachází vyhledávaný slovní řetězec. V případě děl volně dostupných na trhu je dostupný celý text. Dále Google Books odkazuje na knihovny nebo knihkupectví, kde je možné knihu půjčit nebo zakoupit. Nechybí možnost vytvořit si svou knihovničku.
 • Internet Archiv – internetový archiv obrovského obsahu – knih, filmů, hudby, software aj. Knihy si lze stáhnout do čtečky např. Aldiko, nebo půjčit na 14 dní ke čtení na obrazovce používaného zařízení.
 • DOAB – Directory of Open Access Book – více než 27 tisíc recenzovaných vědeckých publikací od 377 vydavatelů.
 • OAPEN – platforma otevřených vědeckých publikací pro oblast humanitních a společenských věd.
 • DOAJ – Directory of Open Access Journals – adresář a vyhledávač v obsahu otevřených vědeckých časopisů.
 • Oborové repozitáře – přehled repozitářů volně dostupných textů vědecké literatury tříděný podle oborů.
 • Datové repozitáře – oborově tříděný přehled repozitářů, které archivují a zpřístupňují otevřená výzkumná data.

OPEN ACCESS KNIHY

Na webové stránce Ústřední knihovny VŠB-TUO je zpracován výběrově seznam open access nakladatelů a jejich produkce.

DOPLŇKY DO PROHLÍŽEČŮ DORUČUJÍCÍ PLNÉ TEXTY

KOPERNIO, UNPAYWALL, OA BUTTON

Přidejte si do prohlížeče doplňky KOPERNIO, UNPAYWALL, OA BUTTON, které navigují na volně dostupné verze vědecké literatury. Podrobnosti v článku Jak se dostat k otevřenému obsahu?

ZDROJE VYSOKOŠKOLSKÝCH KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ

 • Repozitář DSpace VŠB-TUO – volně dostupné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na VŠB-TUO
 • Theses.cz – registr vysokoškolských kvalifikačních prací vysokých škol ČR a systém na odhalování plagiátů
 • NUŠL – Národní úložiště šedé literatury vyhledává tzv. šedou literaturu (disertace, diplomové práce, sborníky, analýzy, výzkumné zprávy apod.) vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání
 • NDLTD – archiv téměř 6 mil. diplomových a disertačních prací z celého světa

JAK VYTVÁŘET BIBLIOGRAFICKÉ CITACE

JAK NA CITACE?

Prostudujte webovou stránku Ústřední knihovny VŠB-TUO Jak zpracovávat bibliografické citace.
Projděte si e-learningový kurz v prostředí Moodle VŠB-TUO.
Stáhněte si pomůcku Citace po ruce.
Spravujte si všechnu citovanou literaturu v citačním manažeru Citace PRO Plus.
Zeptejte se přes webový formulář Nevíte jak citovat…?

DIGITÁLNÍ KNIHOVNY A SLUŽBY JINÝCH KNIHOVEN, INSTITUCÍ

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA KRAMÉRIUS NÁRODNÍ KNIHOVNY

Národní knihovna ČR od 2. listopadu 2020 zajistila dočasný online přístup k digitálním fondům Národní knihovny a Moravské zemské knihovny. Přístup byl ukončen 30. 6. 2021.
Národní knihovna získala ke zveřejnění souhlas kolektivních správců autorských práv, konkrétně spolku DILIA, OOA-S a také souhlasné stanovisko Svazu českých knihkupců a nakladatelů. Tyto subjekty daly souhlas bez nároku na finanční plnění.
Zpřístupněno tak bude více než 215.000 titulů monografií a periodik, což je téměř 64 milionů stran. Pro uživatele VŠB-TUO je přístup do digitální knihovny umožněn přes eduid.cz – viz výše vzdálený přístup a jedná se o rozšíření přístupu pro uživatele VŠB-TUO k obsahu sbírky děl nedostupných na trhu, DNNT.
 • E-knihy Městské knihovny v Praze – obsahuje více než 1600 titulů včetně soudobých autorů. V roce 2018 vydala MKP 300 e-knih vlastním nákladem.
 • Kramérius – digitální knihovna Národní knihovny ČR.
 • MUNISpace – digitální čítárna produkce Masarykovy univerzity a jejích součástí.
 • Moravskoslezská vědecká knihovna – využijte běžně poskytovanou službu – vzdálenou registraci čtenářů – díky ní si pak půjčujete e-knihy nakladatelů Palmknihy (E-reading) a Flexibooks. Běžně lze mít půjčeno 3 + 3 tituly měsíčně.
 • Edice CZ.NIC – ediční program správce české národní domény je zaměřen na vydávání odborných, ale i populárně naučných publikací spojených s Internetem a jeho technologiemi. Kromě tištěných verzí vychází v této edici současně i elektronická podoba knih, k využití pod některou z licencí Creative Commons.

PRODUKCE AKADEMICKÝCH NAKLADATELŮ

UPOZORNĚNÍ

Tento přehled akademických nakladatelů vyzdvihuje ty, kteří nabízejí prodej e-knih nebo e-knihy k zobrazení nebo ke stažení zdarma. V případě prodeje e-knih se jedná o tip pro uživatele na zakoupení potřebné literatury za vlastní prostředky. Jedná se o prodej individuálních licencí e-knih, tj. licencí pro konečného uživatele, nikoliv pro celou instituci. Ústřední knihovna VŠB-TUO proto nemůže e-knihy z těchto e-shopů nakupovat.

UŽITEČNÉ ODKAZY

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Online služby pro práci z domu