Pracovníci z Idea CERGE-EI, Vít Macháček a Martin Strholec, vytvořili interaktivní vizualizaci publikačních výstupů, které vyšly u predátorských, nebo v místních časopisech.

Aplikace navazuje na studii Pod pokličkou Beallových seznamů z května 2017.

Do této analýzy jsou zařazeny vědecké články ve Scopusu zaznamenané v RIVu v období 2011 – 2015.

Vizualizace nabízí vyhledavání článků podle instituce. Na úrovni organizačních jednotek aplikace poskytuje ke stažení zdrojová data.

Jak si stojí VŠB-TUO?

Aplikace říká, že počet článků v predátorských časopisech, vydaných autory z VŠB-TUO, dosáhl 111.

Dle analýzy např. Ekonomická fakulta publikovala 54 článků v časopisech, označených metodikou analýzy za predátorské,  EKF má také vysoký podíl publikací (115) v místních časopisech z celkového počtu 252 publikací ve Scopusu za roky 2011-2015.

Pro srovnání Fakulta materiálově-technologická publikovala v letech 2011 – 2015 celkem 444 článků indexovaných ve Scopusu. Z toho 8 článků se objevilo časopisech označených za predátorské a 65 v místních časopisech.

Podíl článků VŠB-TUO v místních a predátorských časopisech (v procentech), body označují pracoviště VŠB-TUO, nejvyšší bod označuje EKF.

 

Jak se bránit predátorům?

Publikování v predátorských časopisech, stejně jako účast na predátorských konferencích může poškodit kariéru vědce, může poškodit pracoviště i celou instituci, zvláště pokud se jednotlivé kauzy dostanou do médií.

S identifikací predátorů pomůže stránka Vím, kde publikuji a také webová aplikace Think.Check.Attend určená k ověření konferencí.

Článek upraven ke dni 23. 1. 2019.

 

 

Nebezpeční predátoři – interaktivní aplikace IDEA CERGE-EI