Citace PRO plus

 • V rámci univerzity je tento nástroj zdarma.
 • Online.
 • Nabízí více jak 8000 citačních stylů.
 • Je v pěti jazycích: česky, slovensky, anglicky, německy a rusky.
 • Citace lze vytvářet ručně vyplněním formuláře nebo automatizovaně pomocí vyhledávacího pole.
 • Je možné si vytvořit jistou hierarchii a třídit si jednotlivé citace do složek (nově tento nástroj podporuje i víceúrovňové složky).
 • Citace je možné sdílet (buď veřejně se všemi, nebo s vybranými uživateli)
 • Záznamy lze exportovat do jiných systémů. Podporován je export do Wordu, Excelu, PDF, BibLaTex, BibTEX, TeX a RIS.
 • Citace PRO umožňují získávat citace i přímo z databází např. EBSCO, Proquest, ScienceDirect, SpringerLink atd.
 • Uložiště – ke každému záznamu si může uživatel uložit soubor (např. plný text článku). Soubory však nelze sdílet jiným uživatelům a slouží výhradně pro potřebu daného uživatele.
 • Jsou k dispozici tzv. citační lišty pro Firefox a Chrome. Slouží k přímému importu záznamů do Citace PRO Plus z knižních e-shopů (např. Amazon, Kosmas), katalogů knihoven, databází elektronických článků a knih. Aplikace nalezne v prohlížené stránce ISBN a DOI, na základě nichž vytvoří citaci.
 • Doplněk do Microsoft Word – slouží k práci s citacemi přímo v prostředí MS WORD. Umožňuje průběžné citování v textu, generuje soupis použité literatury a umožňuje kdykoliv změnit citační styl.

EndNote

 • Placený nástroj. V rámci univerzity je k dispozici online verze EndNote basic (http://www.myendnoteweb.com/), která má však jen základní funkce. Níže uvedené platí tedy jen pro testovanou online verzi.
 • Online.
 • Tisíce citačních stylů.
 • Je v osmi jazycích: angličtina, němčina, portugalština, španělština a čtyři další. Čeština bohužel chybí.
 • Citace se vyhledávají v jednotlivých databázích nebo katalozích (WoS Core, Ohio state U, atd.) nebo je také možné si ji vytvořit ručně vyplněním formuláře.
 • Uživatel má možnost vytvořit si jistou hierarchii a třídit si jednotlivé citace do složek.
 • Citace je možné sdílet s vybranými uživateli. Lze jim udělit práva „Read Only“ nebo „Read & Write“.
 • Citace lze uložit do souboru v HTML, TXT, RTF, je možné si je nechat poslat emailem nebo si je zobrazit jako Preview v novém okně odtud si je vytisknout nebo zkopírovat třeba do wordu. Lze je exportovat ve formátu BibTex, EndNote, RIS, TXT pro použití v jiných aplikacích.
 • Citaci lze také přidat „jedním kliknutím“ přímo z vyhledávání na WoS, kde je k dispozici možnost „Save to EndNote online“.
 • Uložiště – ke každému záznamu si může uživatel uložit soubor (např. plný text článku). Soubory však nelze sdílet jiným uživatelům a slouží výhradně pro potřebu daného uživatele.
 • Je k dispozici doplněk do záležek „Capture Reference“, který slouží k usnadnění citování webových stránek. Stačí na zvolené stránce kliknout na tento doplněk a v novém okně se otevře formulář s dostupnými údaji o stránce. Případné další kolonky lze doplnit ručně a následně si to uložit buď do EndNote nebo EndNote basic.
 • Doplněk do Microsoft Word – slouží pro usnadnění citování a pro vytváření soupisu referencí. Bohužel plná funkcionalita je k dispozici jen uživatelům desktop verze EndNote.
 • Nabízí tři zajímané funkce:
  • Find Duplicate – najde duplicitní záznamy napříč všemi uloženými citacemi
  • Match – umožňuje vložit název a abstrakt připravovaného článku a algoritmus na základě toho vytipuje vhodné časopisy pro publikování.
  • Format Paper – umožňuje nahrát článek s odkazy typy (Inspektor, 2016) a nástroj prohledá soupis všech uložených referencí v EndNote a pokud najde shodu, tak vytvoří na konci dokumentu seznam literatury (references) v definovaném citačním stylu.

Mendeley

 • Zdarma.
 • Desktop i online verze (ta nemá všechny funkcionality). Údaje se mezi sebou synchronizují.
 • Tisíce citačních stylů.
 • V angličtině.
 • Citace lze vytvářet ručně vyplněním formuláře nebo automatizovaně pomocí vyhledávacího pole.
 • Je možné si vytvořit jistou hierarchii a třídit si jednotlivé citace do složek (podporuje i víceúrovňové složky).
 • Citace je možné sdílet (buď veřejně se všemi, kdy všichni mohou upravovat a diskutovat; nebo veřejně s tím, že upravovat mohou je vybraní uživatelé; nebo soukromě, kdy jsou data přístupná jen pozvaným osobám a v tomto případě lze sdílet o soubory, např. PDF s plnými texty)
 • Záznamy lze exportovat do jiných systémů. Podporován je export do BibTEX, RIS a EndNote XML.
 • Citaci lze také přidat „jedním kliknutím“ přímo z vyhledávání v databázi SCOPUS, kde je k dispozici možnost „Save to Mendeley“.
 • Je k dispozici doplněk do prohlížeč „Web Importer“, který slouží k usnadnění citování webových stránek. Stačí na zvolené stránce kliknout na tento doplněk a v novém okně se zobrazí formulář s dostupnými údaji o stránce. Případné další kolonky lze doplnit a následně si to uložit do Mendeley library.
 • Doplněk do Microsoft Word – slouží k práci s citacemi přímo v prostředí MS WORD. Umožňuje průběžné citování v textu, generuje soupis použité literatury a umožňuje kdykoliv změnit citační styl.

Shrnutí

Všechny výše uvedené nástroje jsou užitečné. Z mého pohledu je nejméně přínosný EndNote. Je to dáno tím, že desktop verze je placená, a že dostupná online verze neumí zdaleka vše. Citace Pro a Mendeley jsou opravdu výborné nástroje. Fungují velmi podobně. Co u obou musím vyzdvihnout je doplněk do wordu, to je opravdu skvělá věc. Pokud bych se měl přeci jen k něčemu přiklonit, tak by to byly Citace PRO. Jsou jako jediné v češtině, mají jednoduché přehledné rozhraní a libí se mi, že jsou online, tzn. můžu je mít všude s sebou. A nemusím si instalovat desktop aplikaci na všechna zařízení, která používám.

Případné komentáře, doplnění, výtky směřujte na autora příspěvku. tomas.inspektor@vsb.cz

Další informace jsou k nalezení na stránkách Ústřední knihovny VŠB – TUO.

Srovnání vybraných citačních manažerů pro uživatele VŠB-TUO
Štítky: