OpenAIRE-Advance navazuje na cíl původního OpenAIRE, a sice pokračuje v podpoře povinného otevřeného přístupu/ otevřených dat v Evropě. Snahou je udržet současnou funkční infrastrukturu, zahrnující síť kontaktů a robustní technické služby, a upevnění dosažených úspěchů. Zároveň se pracuje na rychlejším směrování k otevřené vědě uvnitř jednotlivých vědeckých komunit. Cílem je  být důvěryhodnou e-infrastrukturou v oblasti European Open Science Cloud.

V následující fázi usiluje OpenAIRE-Advance o posílení funkcí NOADs (National Open Access Desks – národní podpory otevřeného přístupu), které by se měly stát stěžejními silami v zasazování otevřeného přístupu (OA) a otevřené vědy do národních agend v rámci národních datových infrastruktur. Aktivity zaměřené na budování kapacit sdružují odborníky do pracovních skupin v tematických oblastech (otevřená politika, RDM, právní problémy, TDM), podporují princip „train the trainer“, posilují a rozšiřují celoevropský helpdesk  s využitím podpůrných a výcvikových nástrojů, tréningových zdrojů a seminářů. Zkoumají se klíčové prvky vědecké komunikace, např. kooperativní publikování v otevřeném přístupu a repozitáře nové generace s cílem vyvinout základní stavební kameny vědeckého sdílení.

Na technické úrovni se OpenAIRE-Advance zaměřuje na provoz a údržbu technických služeb TRL8/9 OpenAIRE a radikálně zlepšuje služby OpenAIRE:

a)      optimalizací jejich výkonu a škálovatelnosti
b)      zlepšením funkčnosti na základě zpětné vazby koncového uživatele
c)      vytvořením produktů a profesionalizací marketingového přístupu s dobře definovanými indikátory výkonnosti (KPIs)
d)      konsolidací nabídky služeb/produktů do společného katalogu e-Infra, který umožní jejich širší využití

Nakonec, prostřednictvím partnerství s COAR, OpenAIRE-Advance konsoliduje globální roli OpenAIRE rozšířením spolupráce s Latinskou Amerikou, USA, Japonskem, Kanadou a Afrikou.

Článek je překladem příspěvku na blogu OpenAIRE.

O OpenAIRE-Advance
Štítky: