Autorka článku: Bc. Lenka Klempová

ORCID – identifikátor autora a vědce

ORCID (Open Research and Contributor iD) je jedinečný a trvalý identifikátor autora (vědeckého pracovníka). Za vznikem tohoto registru stojí nezisková organizace ORCID, která ho spravuje, udržuje a dále rozvíjí. Autorům přináší možnost propojení jejich výstupů z vědecko-výzkumné činnosti, umožňuje importovat záznamy z různých zdrojů a vytvářet tak kompletní profil autora.

Hlavní výhody ORCID iD

  • možnost propojení s autorskými profily – ResearchID nebo Scopus Author ID
  • eliminace chyb a duplicit jmen
  • sledování celé profesní historie autora po celou dobu jeho kariéry
  • možnost plně využívat svůj profil i po opuštění instituce
  • pomoc při zasílání článků do odborných časopisech (např. Elsevier)

Integrace ORCID na VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita se stala členem organizace ORCID a toto členství umožňuje integrovat systém ORCID do interních systémů univerzity. V případě VŠB-TUO byl systém ORCID propojen se systémem managementu identit – UNISem. Zaměstnanci univerzity si tak mohou při zakládání účtu ORCID zvolit propojení s UNISem, nebo nastavit propojení u svého již existujícího účtu ORCID.

Více informací

Více informací o ORCID iD a jeho využití najdete na webu Ústřední knihovny VŠB-TUO (http://knihovna.vsb.cz/index.htm).

Využijte informační letáky v češtině uložené v repozitáři DSpace VŠB-TUO http://dspace.vsb.cz/handle/10084/120644).

Integrace ORCID – nejvyšší úroveň integrace v České republice
Štítky: