Autorka článku: Bc. Lenka Votýpková

Stejně jako v předchozích letech, i letos se Ústřední knihovna Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (ÚK VŠB-TUO) zapojila do akce Open Access Week (OA Week), neboli Týdne otevřeného přístupu. OA Week je zaměřen na propagaci otevřeného přístupu k vědeckým informacím a má akademickým i neakademickým uživatelům vysvětlit problematiku OA, poukázat na aktuální problémy v této oblasti či představit čeho se již v otevřeném přístupu dosáhlo.

V minulém roce se Ústřední knihovna VŠB-TUO rozhodla v rámci OA Week uspořádat seminář, tvořený několika přednáškami a letos tuto formu zvolila taktéž. Jednotlivé příspěvky si připravily knihovnice ÚK VŠB-TUO věnující se otevřenému přístupu a elektronickém informačním zdrojům. Letošní OA Week se nesl v duchu hesla Open in order to, tedy otevřeno za účelem. Téma si klade za cíl přesunout diskusi nad rámec samotné otevřenosti a namísto toho se zaměřit na to, co otevřenost dovoluje – v individuální disciplíně, v určité instituci nebo v konkrétním kontextu. Následovat má přijetí opatření k realizaci těchto výhod (1).

 

Na úvod semináře Mgr. Daniela Tkačíková ve svém příspěvku připomněla účastníkům důvody pro podporu otevřeného přístupu, politiky otevřeného přístupu a projekty OpenAIRE a Horizont 2020 (H2020).

Mgr. Pavla Rygelová se následně věnovala přístupu evropských konsorcií k open access a zejména vyzdvihla německé konsorcium DEAL. Představila jejich koncepci a vysvětlila problémy, se kterými se němečtí kolegové potýkají při komunikaci a vyjednávání s dodavateli elektronických informačních zdrojů.

Dále si vzala slovo Ing. Jana Pohludková, která pokračovala v tématu o konsorciích a zaměřila se na vznik centra CzechElib, které postupně převezme roli všech současných českých konsorcií. CzechElib jako Národní centrum pro elektronické informační zdroje bude centrálně zajišťovat pro celou výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR efektivní nákup a zpřístupnění klíčových elektronických informačních zdrojů (EIZ) pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání. Pro představu o finanční náročnosti nákupu EIZ byla součástí prezentace zajímavá tabulka představující nakupované EIZ pro VŠB-TUO, náklady s tím spojené a finanční výhled na roky 2018-2019.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Poslední částí semináře byl návod Bc. Lenky Klempové, jak využít jedinečný a trvalý identifikátor vědce ORCID, jak jej propojit s informačním systémem školy a jak vypadá práce s rozhraním, které ORCID nabízí.

Tímto byl splněn cíl organizátorů seznámit účastníky se současnou situací open access v Evropě, vysvětlit vztah předplatného EIZ a hnutí OA a přiblížit aktuální situaci v oblasti zpřístupňování elektronických informačních zdrojů.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Prezentace uloženy v repozitáři VŠB-TUO DSpace:

http://dspace.vsb.cz/handle/10084/120486

 

Použitá literatura:

1. 10th Annual International Open Access Week Shines Spotlight on Increasing the Impact of Research & Scholarship. Open Access Week [online]. [cit. 2017-11-20]. Dostupné z: http://www.openaccessweek.org/profiles/blogs/10th-annual-international-open-access-week-shines-spotlight-on-in

Seminář Open in order to…
Štítky: