V rámci citačních databází Web of Science a Scopus jsou jednotlivé záznamy publikací tříděny do oborových kategorií.

Ve Web of Science jsou oborové kategorie časopisů označeny jako WoS CategoriesScopus pak dělí časopisy do oborových kategorií – Subject Areas.

Nezřídka se stává, že je časopis zařazen do více než jedné kategorie.

Oborové kategorie v OBD (RIV)

Pro účely vykazování výsledků VaV v OBD a následně pro systém RIV je použit autoritní rejstřík oborových kategorií, které výsledky z jedné či druhé citační databáze sjednocuje do jednoho zastřešujícího systému vybraných oborů – jedná se o kategorizaci oborů OECD: Fields or Research and Development (FORD).

Mezi rejstříkem WOS Categories (analogicky Scopus Subject Areas) a rejstříkem FORD existuje garantovaný převodník oborů, který je používán Metodikou 17+. Převodník je dostupný na webu vyzkum.cz v sekci Metodika 17+

DOBRÉ VĚDĚT! 

Všechny tři autoritní rejstříky oborů se vztahují k oborovým kategoriím časopisů. V praxi dochází k tomu, že při vykazování výsledku v OBD si autoři často vybírají z číselníku FORD obor, který však vztahují spíše k oboru článku, nikoli k oboru časopisu, kde článek vyšel, tj. nikoli k oborové kategorii, do níž byl časopis zařazen jednou či druhou citační databází. Při analýze dominantních oborů, kde autoři instituce nejvíce publikují, je potřeba tento fakt zohlednit.

Příklad rozdílného zařazení výsledku v OBD a v databázích Web of Science a Scopus

Vlastník záznamu v OBD vybral z číselníku oborů FORD obor 5.2 Economics and Business, viz názorně Obrázek 1 níže.

Obrázek 1 Vybraný obor FORD v záznamu článku v OBD

V databázi JCR (potažmo WoS) je však časopis Revista de Cercetare si Interventie Sociala, kde článek vyšel, zařazen do dvou kategorií a to SOCIAL WORK a SOCIOLOGY, viz Obrázek 2.

Obrázek 2 Oborové zařazení časopisu ve Web of Science

Dle převodníku oborů mezi WoS a FORD odpovídají WoS kategorie SOCIAL WORK a SOCIOLOGY kategorii 5.4 Sociology v číselníku FORD, viz Obrázek 3.

Obrázek 3 Převodník oborových kategorií časopisu WOS na oborové kategorie FORD

V databázi Scopus je časopis Revista de Cercetare si Interventie Sociala zařazen rovnou do tří kategorií, viz Obrázek 4.

Obrázek 4 Oborové zařazení časopisu v databázi Scopus

Oborová kategorie Sociology and Political Science podle převodníku mezi číselníky oborů Scopus a FORD spadá do 5.4 Sociology nebo 5.6 Political Science, viz Obrázek 5.

Obrázek 5 Převodník oborových kategorií časopisu Scopus na oborové kategorie FORD

Dále oborová kategorie Health (social science) podle převodníku mezi číselníky Scopus a FORD spadá do 5.1 Psychology and cognitive sciences nebo 5.9 Other social sciences, viz Obrázek 6.

Obrázek 6 Převodník oborových kategorií časopisu Scopus na oborové kategorie FORD

Obdobně oborová kategorie Social Psychology podle převodníku mezi číselníky Scopus a FORD spadá do 5.1 Psychology and cognitive sciences, viz Obrázek 7.

Obrázek 7 Převodník oborových kategorií časopisu Scopus na oborové kategorie FORD

Z výše uvedených příkladů vyplývá, že zvolený obor v záznamu výsledku v OBD nebyl vybrán podle oborového zařazení časopisu ani z jedné databáze.

V OBD lze vyplnit u dané publikace více oborů, tzn. je možné vybrat všechny výše uvedené. Pokud bychom chtěli určit jen jednu, pak by to byla pravděpodobně kategorie 5.4 Sociology, která po převodu odpovídá alespoň jedné kategorii ve zmíněných citačních databázích.

Oborové zařazení výsledku