Jedná se o překlad článku z EMS Newsletteru z března 2014. Je to časopis Evropské matematické společnosti a je jedním z nejčtenějších periodik v Evropě, který se zabývá záležitostmi matematické komunity. Již v několika předchozích číslech se zabývali problematikou Open Access a protože chtěli tuto debatu posunout na vyšší úroveň, tak se redakční rada obrátila na několik kolegů s žádostí, aby vyslovili svůj názor na vývoj publikování vědeckých prací. Autoři těchto článků nevybírali na základě jejich názoru, nýbrž na základě jejich odborných zkušeností. Předložené články nemůžou poskytnout čtenářům povědomí o celém spektru názorů, které na tuto problematiku mohou mít matematikové. Nicméně vyjadřují názory osobností se širokou škálou zkušeností, protože spolupracovali nejen s akademickými editory, vědeckovýzkumnými společnostmi, ale i se společnostmi komerčními.

Mezi oslovenými osobnostmi byli např.:

  • Jean-Paul Allouche je vedoucí výzkumu v oblasti matematiky v CNRS (National Center for Scientific Research). Jeho největším zájmem v matematice je hranice mezi teorií čísel a kombinatorikou.
  • Gert-Martin Greuel je profesorem na univerzitě v Kaiserslauternu. Vědecky se zabývá algebraickou geometrií, teorií singularit a počítačovou algebrou a jejich aplikacemi. Od ledna 2012 je vedoucím redaktorem Zentralblatt MATH.
  • Andrew Odlyzko má za sebou dlouholetou kariéru ve výzkumu a řízení výzkumu v Bell Labs, AT&T Labs a nejnověji na University of Minnesota, kde vybudoval interdisciplinární centrum a kde je profesorem na School of Mathematics. Elektronickým publikováním se zabývá více než dvě desetiletí.
  • Klaus Peters je matematik, který se stal nakladatelem v roce 1964, kdy byl přijat jako první interní redaktor pro matematiku v nakladatelství Springer Verlag. Spolu s Walterem Kaufmann-Bühlerem a Alicí Petersovou je zakladatelem časopisu Mathematical Intelligencer. Působil jako nakladatel a editor v různých společnostech včetně nakladatelství Birkhäuser, Academic Press a A K Peters, které založili s Alicí v roce 1992.

Celý článek je k dispozici na stánkách Czech Digital Mathematics Library.

Článek v originálním znění je k dispozici v EMS Newsletteru číslo 91 od strany 39.

Open access: čtyři úhly pohledu
Štítky: