Článek Evropské komise obsahuje údaje a případové studie, které pokrývají přístup k vědeckým publikacím. Najdete zde bibliometrické údaje, politiku časopisů i financování.

Grafy (tvořené daty z databáze Scopus) znázorňují procentuální vyjádření počtu publikací- v režimu open access (zlatá a zelená cesta) i ty bez otevřeného přístupu. Můžeme zde sledovat vývoj v jednotlivých vědních oborech v rozmezí dat 2009 – 2016, jiné grafy znázorňují vývoj politik jednotlivých států, opět v rozmezí dat 2009 – 2016.

Pro zájemce jsou zde dostupné odkazy na další indikátory, které monitorují otevřený přístup, nebo případové studie.

Trends for open access to publications

 

Trends for open access to publications
Štítky: