Web of Science je světová citační databáze, která aktuálně obsahuje téměř 12 milionů otevřeně přístupných článků. 23 % článků z posledních pěti let má k dispozici free verzi. Databáze obsahuje více než 5000 časopisů s open access přístupem.

Pomocí filtru lze v databázi vybrat jen otevřeně přístupné články. Ty jsou navíc označený již „typickou“ ikonou otevřeného zámku. Následující výpis zobrazuje různé varianty otevřeného přístupu, tak jak jej používají v databázi Web of Sciece.

Gold OA:

  • DOAJ – Články publikované v časopisech uvedených v Seznamu otevřených časopisů (DOAJ). Je-li článek takto označen, pak všechny články z daného časopisu musí mít licenci v souladu s Budapešťskou iniciativou otevřeného přístupu.
  • Other – Takto jsou označený články, které mají licence Creative Commons (CC) v databázi Impactstory’s Unpaywall, ale nejsou v časopisech uvedených v databázi DOAJ. Většina těchto článků pochází z hybridních časopisů.

Bronze OA: 

  • Udělování licencí k těmto článkům je buď nejasné, nebo je identifikováno databází Impactstory’s Unpaywall jako články s jinou licencí než Creative Commons. Jedná se o články zdarma ke čtení nebo o články veřejně přístupné na stránkách vydavatele. Vydavatel může poskytnout článek zdarma s časovým omezením, např. pro propagační účely. Na konci propagačního období může za přístup k článku vyžadovat poplatek. Je třeba mít na paměti, že obsah nemusí být úplný.

Green OA:

  • Published – Konečné vydavatelské verze článků uložené v institucionálních nebo oborových repozitářích.
  • Accepted – Přijaté rukopisy uložené v institucionálních repozitářích. Obsah je zrecenzovaný a konečný, ale nejedná se o finální vydavatelskou verzi.
  • Submitted – Předložené rukopisy, u kterých ještě neproběhlo recenzní řízení a které jsou uloženy v repozitářích nebo na preprint serveru (např. na arXiv).

 

Více informací k této problematice je k nalezení v nápovědě WoS nebo v krátkém videu.

 

Open Access na Web of Science
Štítky: