Open Access Pilot in FP7 je pilotní projekt Evropské komise, která podporuje myšlenky otevřeného přístupu k výsledkům výzkumu podpořeného z finančních prostředků 7. rámcového programu.

Od příjemců finančních dotací ze 7 vědních oblastí (energie, životní prostředí, zdraví, informační a komunikační technologie, e-infrastruktura, věda ve společnosti a společenské a humanitní vědy) se očekává, že:

  • uloží recenzovaný článek nebo jeho finální verzi do online repozitáře,
  • zajistí otevřený přístup k tomuto článku během 6 (v tematických oblastech zdraví, energie, životní prostředí, informační a komunikační technologie a e-infrastruktura) až 12 měsíců (v případě oblastí věda ve společnosti, společenské a humanitní vědy) od vydání článku.

Rozdíl v časové období pro zajištění otevřeného přístupu se řídí faktorem zastarávání informací ve vybraných vědních disciplínách.

Pilotní program schválila Evropská komise ve zvláštní klauzuli č. 39. Během jeho trvání se bude vyhodnocovat jeho dopad a počítá se s ním jako modelem v dalším rámcovém programu. Evropská komise má v úmyslu „test open access policies for publicly funded research. Open access is in this context a fair return to the public on research funded with taxpayers‘ money“.

Na program navazuje projekt OpenAIRE, který má poskytnout podpůrnou informační infrastrukturu pro realizaci pilotního programu. Každá ze zúčastněných zemí vytvoří v rámci projektu OpenAIRE kontaktní místo pro komunikaci mezi řešiteli projektu a pro předávání informací na národní úrovni.

Další informace:

Open Access Pilot in FP7