Přesvědčování o výhodách modelu otevřeného přístupu a získání jeho přímé podpory vyžaduje dlouhodobé úsilí a důkladnou přípravu. Více než silou argumentů je potřeba působit na cílovou skupinu (vědce, studenty, vedení) psychologicky, neboť přijetí principů otevřeného přístupu představuje spíše sociokulturní změnu, která vyžaduje posun myšlení lidí od rezervovaného postoje k větší otevřenosti.

Salvatore Mele (CERN) ve svém příspěvku na konferenci Open Repositories 2010 v Madridu připomněl, že přirozenými hybateli otevřeného přístupu jsou samotné základní principy vědecké komunikace, kdy vědec potřebuje: „visibility, acceleration, impact“, proto není potřeba vynucovat si podporu otevřeného přístupu pomocí nařízení a směrnic.

Efektivní přesvědčovací strategie vychází z potřeb vědců a respektuje principy vědecké komunikace (má na zřeteli tradiční publikační proces, hodnocení vědy, komunikační zvyklosti v rámci instituce nebo oboru).

Je potřeba čelit výhradám typu „k ničemu mi to nebude“, „zbytečná ztráta času“, „nezískám za to žádné body“, obavám typu „někdo mi to ukradne, když něco vystavím na internetu“, „volně dostupné dokumenty nejsou kvalitní“ apod. (seznam možných obav, (Mis)Leading Open Access Myths).

Konkrétní kroky:

  • vložit energii do rozhovorů s jednotlivci;
  • klást důraz na osobní zodpovědnost vědců za šíření svých výsledků;
  • přesvědčovat skutečnými příklady ze života a z širokého i blízkého okolí („podívejte se, tam to funguje tak a tak, proč by to nefungovalo u nás“);
  • získat autority;
  • zdůraznit přínosy (především zvýšení citovanosti – Arguments in Favour of Open Access, Advantages and Benefits of Open Access, Benefits of Open Access for research dissemination);
  • využít heslo „publish or perish“, které v mnoha případech nutí vědce publikovat samoúčelně (v případě prosazování politiky povinné auto-archivace a jako odpověď na námitku, že vědec má mít svobodu v rozhodování, jestli své dílo zveřejní či nikoliv);
  • připravit si pádné argumenty (co chci říct), ale také strategii (jak to říct).

Další informace: Gavin Baker: Open access : advice on working with faculty senates

Argumenty pro podporu otevřeného přístupu